Nablusi'ye göre rüyada çarşı ve pazar görmek

Nablusi'ye göre rüyada çarşı ve pazar görmek mescit ile ilişkilidir. Mescit, çarşı ve pazara delalet ettiği gibi, bu rüyalar topluluğun kazanarak kar edeceği veya zarar göreceği bir duruma işaret eder.

“Ey iman edenler — elem verici bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret (yolunu) göstereyim mi size?”

Bu ayet, cihadın ticaret olarak anılmasına neden olmuştur. Çarşı halkı da ticari işlemlerinde birbirleriyle mücadele ederler.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (10)

Kaybedilen Eşyalar ve Anlamları

Bir kimse rüyada tanımadığı bir çarşıda bir eşyayı kaybetmiş veya fayda görmüş yahut bir kumaşında zarar etmiş olduğunu görse, bu kişinin uyanıkken cihad ve savaşta olup olmadığını gösterir. Eğer rüya sahibi cihad ve savaşta ise, savaştan kaçarak şehitlik mertebesine ulaşamaz. Hacda ise haccını tamamlayamaz, talebe ise tahsilini terk eder.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (8)

Alışveriş ve Hırsızlık

Rüyada alışveriş yaparken bir şey çaldığını gören kimse eğer mücahit ise hainlik yapar ve ganimet malından çalar. Eğer ihramda bulunan hacı ise ihramda olduğu halde avlanır veya cinsi münasebette bulunur. Alim ise münazara yaparken zulmeder veya dikkatsizce fetva verir.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (9)

Çarşıdaki Hareketlilik ve Durgunluk

Bir kimse rüyada bilinen bir çarşının halkı ile dolu olduğunu, yangın çıktığını veya berrak suyun aktığını görse, bu rüya sahibinin ailesinin geçiminin iyi olduğuna ve kazançlarının revaçta olduğuna delalet eder. Çarşı halkının uykuda olduğunu veya dükkanların kapalı olduğunu görmek ise o çarşıda alışverişin durmasına işaret eder.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (6)

Farklı Çarşı Türlerinin Anlamları

Çarşılar, satılan malların türüne göre de farklı anlamlar taşır. Helvacılar çarşısı iman ve İslam'a, kumaşçılar çarşısı izzet ve yüceliğe, kuyumcular çarşısı ferahlık ve ziynetlere delalet eder. Sebze çarşısı geçim darlığına, balık pazarı ise rızka ve deniz yolculuğuna işaret eder.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (7)

Üzüntü ve Sıkıntılar

Rüyada çarşıda yangın çıkması veya çarşı halkının ölmüş olduğunu görmek alışverişin durmasına veya zulmün meydana gelmesine işaret eder. Çarşı, bazen de sıkıntı ve üzüntülerin toplandığı bir yer olarak yorumlanır.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (5)

Çeşitli Çarşıların Yorumları

Rüyada görülen her çarşı ve pazarın kendine has bir yorumu vardır. Örneğin, eczacılar çarşısı sevinç verici haberlere, helvacılar çarşısı iman ve İslam'a, bakırcılar çarşısı ise şer ve sıkıntılara delalet eder. Sebze çarşısı geçim darlığına, balık pazarı ise rızka ve faydaya işaret eder.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (3)

Yüksek Sesle Zikir

Rüyada çarşıda yüksek sesle Allah'ı zikretmek iyilikle emredip kötülükten nehyetmek anlamına gelir. Bu tür rüyalar, kişinin dini vecibelerini yerine getirdiğine ve Allah'ın nazarında makbul bir kimse olduğuna işaret eder.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (4)

Çarşı ve Pazarın Boş Olması

Rüyada çarşı ve pazarı boş görmek, ibadetlerin noksanlığına, dini emirlerin yerine getirilmediğine delalet eder. Bu tür rüyalar, kişinin ibadetlerini ihmal ettiğine ve dini vazifelerinde eksik olduğuna işaret eder.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (1)

Çarşıdaki İnsanlar ve Hareketlilik

Rüyada çarşıda birçok insan görmek, o çarşının hareketliliğine ve alışverişin bolluğuna işaret eder. Bu tür rüyalar, ticaretin canlı olduğunu ve insanların meşguliyetini gösterir.

Rüyada çarşı ve pazar görmek, çok çeşitli anlamlar taşıyan derin bir rüyadır. Ticaret, savaş, kazanç ve kayıp gibi birçok farklı durumu simgeler. Her çarşı türünün kendine has bir yorumu vardır ve rüya tabircilerinin detaylı açıklamaları ile bu rüyaların anlamları daha iyi anlaşılır.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (2)

Seyyid Süleyman'a göre rüyada çarşı pazar

Rüyada çarşı ve pazar görmenin on türlü yorumu vardır. Bunlar; hac, cihad ve gaza, fayda, zillet yani alçaklık, savaş, fitne, imtihan, geçinecek para, iş, boşluk ve kesat.

Muhammed Bin Şamuye diyor ki: Ne çarşısı olursa olsun bakımlı ve halkı da yerli yerinde ise, rüya hayır ve menfaate işarettir. Çarşıyı harap ve tenha görmek ise, bu yorumun tam tersidir.

Ebu Said ül Vaaz demiştir ki: Rüyada çarşı görmek dünya ile tabir edilir. Onda görülen iyi kötü her şey rüya sahibinin dünyasına nisbet edilir. Çarşıya getirdiği şeyi satamadığını gören; bir rivayete göre mezellete yani alçaklığa ve bayağı hallere düşer. Fakat, başka bir görüşe göre; bu rüya hayırlıdır.

Çarşıda aynı cinsten bir grup malın çok olduğunu görmek o malın azalacağına işarettir.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (11)

İhya'ya göre rüyada çarşı pazar görmek

İnsanların geçim vasıtalarına, hayatı devam ettirmek için insanların uymakla yükümlü olduğu iş bölümüne, Geniş ve kalabalık çarşı bolluğa, dar ve eski çarşı hayat pahalılığına Çarşı bazen gaflete, dünyaya dalmaya, savaş ve mücadeleye delalet eder. Çarşıdda satılan veya satın alınan şeyler için, tabirnamenin ilgili maddesine bakınız.

Genc Gazete Rüyada Çarşı Pazar Görmek (10)

Diyanet'e göre rüyada çarşı pazar görmek

 Rüyada çarşı-pazar görülmesi; çok yönlü yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyasında bir çarşıda gezdiğini görmesi; o kimsenin yeni bir iş tasarladığına, bir kimsenin rüyasında çarşıdan bir şeyler satın aldığını görmesi; o kimsenin rızkının artacağına, bir kimsenin rüyasında çarşıda dükkânların önünde satılan şeylere baktığını görmesi; o kimsenin hayal ettiği bir şeyin gerçek olacağına işaretle tabir olunur.

Kaynak: Haber Merkezi