Bin dört yüz yıllık İslam’ın parlak döneminden sonra bugünkü Müslümanların durumu hepimizi üzmektedir.Bu hareketsizliğin sebebi Müslümanların İslam’ı bilmeyişindendir.Bir Müslümanın diğerine yapacağı en büyük iyilik ona İslam’ı doğru bir şekilde öğretmektir.

Yumurta yiyen bir kişi alerji duyar ve kaşınır.Ama ne yazık ki müslümanın derdi öteki müslümanı bir yumurta kadar ilgilendirmemektedir.

     Geçmiş dönemlerde ki İslam alimleri/öncüleri hem dünya ilimlerini iyi biliyordu hem de dini ilimlerde çok üstün durumdaydılar.Bizim gençliğimizde bile örneğin “YEDİ GÜZEL ADAM” olarak isimlendirilen şair ve yazarlar ve yine Necip Fazıl KISAKÜREK,Mehmet Akif İNAN v.b.gibi şair ve yazarlar gençler için rol modellerdi.Hem dünyayı biliyorlardı hem de dini doğru anlıyorlardı.

     Günümüzde Müslümanlarına öncülük yapması gerekenler ve çeşitli cemiyet,meşrep ve cemaatlerin başındakilerinin bir kısmının din anlayışlarına baktığımız zaman sohbetlerinin ana konusunu şu konular oluşturuyor:

-Şu sureyi okursan hiç çalışmana gerek yok,zengin olursun,

-Şunu 40 defa okursan Cennete girersin,

-Her sabah şunu 700 kere okursan bütün günahların af olur,artanı ile de  anne-babanın günahı af olur,daha da artarsa komşunun günahları af olur.

     Daha yüzlerce örnek verebiliriz.Bunlar istisnalardır demeyin.Neredeyse kendini hoca zannedenler adeta bu konuda birbirleriyle yarışıyorlar.

     Bu vaatler tamamen İslam’ın ruhuna terstir.Hepside ayet ve hadislere aykırıdır.Çünkü fiili duadan sonra kavli dua gelir.Günümüz gençlerine İslam’ı bu şekilde anlatırsanız kesinlikle inanmayacaklardır ve nitekim de inanmayıp Deist ve Ateist olmaktadırlar.

     Günümüzün İslam alimleri eski metotları bırakıp İslam’a yeni metotlarla hizmet etmelidirler.Örneğin,bir doktor, yüz yıl öncesindeki tedavi metoduyla hastaları tedavi etmeye çalışsa kaç kişi ona gider? Ayet ve Sahih Hadisler her zaman çağın üstündedirler.O nedenle alimlerimiz yorumlarını Ayet ve Sahih Hadislere göre yapmalıdırlar.

    İslam’a hizmet yapmak isteyenler günümüz insanlarına HURAFE,HİKAYE ve RÜYA anlatmak yerine  İslam’ın şu özelliklerini ve güzelliklerini anlatsınlar.

-“İslam’ın Eşitlik Dini” olduğunu anlatsınlar.İslam insanların en üstün olanının  makam ,mevki.kasa ,masa, ırk ve kabilelerine göre değil TAKVA’ya (Sorumluluk) olduğunu anlatmak.” Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır”(Hucurat,13).

-Gerçek Özgürlüğün İslam’da olduğunu anlatsınlar.”Dinde zorlama yoktur…”(Bakara,256).

-Mutlak Adaletin İslam’da olduğunu ve Allah’ın bize emaneti ehil olanlara vermemizi emrettiğini anlatsınlar.”Gerçekten Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hüküm vermenizi emreder” (Nisa,58).

-İslam’ın rüşvet ,ihtikar v.b.şeyleri  yasakladığını anlatsınlar: “Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.”(Bakara,188).

-İslam’ın ilme değer veren bir din olduğunu anlatsınlar:” Kulları içinde Allah'tan ancak bilenler korkar. Allah yücedir,bağışlayandır”(Fatır,28).

-İslam’ın aklımızı kullanmamızı istediğini anlatsınlar:”Aklını kullanmayanlara ise, O, pisliği musallat eder.”(Yunus,100).

-Ve kısaca İslam’ın hem Dünya  hem de Ahiret Dini olduğunu ve her ikisine de kanunlar/ölçüler getirdiği anlatsınlar:

“Ey imân edenler, cinayetlerde, öldürülenlere karşılık katillere kısas uygulanması, size yazılı bir kanun haline getirildi, farz kılındı.”(Bakara 178).

“Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde süreli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır”(Nisa,93).

   İslamiyet, Müslümanların İslam’ı bilmemesinden dolayı bu duruma gelmiştir.

   Ey Alimler!Susmanız çok uzadı.Unutmayın,çalışmak hem size hem de İslam’a hayırlı olacaktır.

Abdulvasih DURAN