Geçenlerde bir internet sitesinde “Anne karnında konuşan ve bebek iken  oruç tutan evliyalar” şeklinde bir video’ya rastladım.Tabii ki bu videoyu yayınlayanlar (Ateistler) dalga geçmek için yayına koymuşlardı.

    Hani güzel bir söz vardır “Dostun yüz karası düşmanın maskarası” türü kişiler bu videoyu çekmişlerdi.Bu videoda yine sarıklı ve cübbeli kim olduğu bilinmeyen bir  kişi din adına atıp tutuyordu.

      Videoyu izlediğimde vaaz veren kişi  anne karnında konuşan ve bebek iken  oruç tutan bazı evliyalardan bahsediyordu. Bu anlatan kişi dinin temel kaynaklarıyla tamamen zıt olan bu anlatımlarıyla acaba ne yapmak istiyordu? Dine hizmet etmek mi yoksa dini alay konusu haline getirmek mi istiyordu?

      Bu anlattığı hurafeler:

-Adı geçen değerli zatlara da bir iftira değilmidir?

-Anne karnındayken konuştuklarına   kim şahit olmuş ve kimler görmüştür?

-İslam fıkhına göre bir insana ibadet farz olması için akıl ve ergenlik şartı gerekli değilmidir?

-Bir bebek dini kuralları nereden biliyordu ki?

      Anlatılan bu hurafe Kur’an’ın metoduna  tamamen aykırıdır.Çünkü Yüce Allah Kur’an’ı Kerim de Peygamberimiz ( sav) için şöyle buyuruyor:"..Sen daha önce Kitap nedir, iman nedir bilmezdin..."(Şura,52).

     Sevgili Peygamberimiz (sav) bile Peygamberlikten önce bunları bilmezken söz konusu edilen insanlar Peygamberimizden (haşa) daha mı üstün idiler?

      Hz.İsa( as) Peygamber  olduğu halde beşikteyken konuşmuş bu zatlar bir adım daha ileri giderek anne karnındayken  konuşmuşlar.

    İslam’da olmayan hikaye ve hurafeleri uyduranlar işin içine önemli isimleri koyarak itiraz yollarını tıkamak istiyorlar.Örneğin:

-Şu sureyi okursan hiç çalışmadan zengin olursun?

-Hz.Ömer (ra) kamçısını yere vurarak depremi durdurmuştur.

-Hz.Ali’nin (ra) ikindi namazı geçmesin diye güneş yarım saat geç batmıştır.v.b.

      Bu anlatılanların hurafe olduğunu söylediğiniz de bu kurnaz hurafeciler hemen karşınıza şu itirazları ileri sürüyorlar:

-Yoksa sen Kur’an’ın surelerine inanmıyormusun?

-Sen Hz.Ömer’e (r.a) inanmıyormusun ?

-Sen Hz.Ali’nin (r.a) mucizesini inkar mı ediyorsun?

-Allah isterse yapamaz mı?

      Hz.Ömer’in (r.a) veya Hz.Ali’nin (r.a) böyle bir olayı vaki olmamış ki inanalım veya inkar edelim.

     Allah isterse yapamaz mı? Sorusuna gelince:

Allah’ın böyle bir vaadı var mı ki?

Kur’an Allah’ın sünnetinin (tabiata koyduğu kanunlarının) değişmediğinden bahseder.

-“Allah'ın sünnetinde ( metodunda) asla değişiklik göremezsin.”(Fetih, 23).

-“Ve Allah’ın sünnetinde asla bir tahvil (değişme) bulamazsın”(Fatır,43).

    Müslümanlar, hadis inkarcılarına gösterdikleri tepkiyi hadis uydurukçularına ve hurafecilere de  göstermedikleri takdirde bu  yalanlar artıkça devam edecektir.Hadisi inkar etmek ne kadar imana zarar veren  bir mesele ise hadis ve hurafe  uydurmak ta o kadar imani bir tehlikedir.Nitekim Resulullah (sav) “Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın."buyurmuştur.

     Kaynağı Hurafe,Hikaye,Rüya ve Yalan olanların yalanlarını ortaya çıkardığınızda sizi:

-Hadis düşmanı ve inkarcısı,

-Mezhepleri inkar eden,modernist,

-Mucizelere inanmayan v.b.kimseler olarak suçlarlar.

      Resulullah (sav) ne güzel buyurmuş:”Allah’tan kormayandan korkun”.

      Ey İslam’ı kendine dert edinen kardeşlerim!Sevgili Resulumuzun (sav) mübarek elbisesi olan sarık,cübbe ve şalvara sadece bakmayın.İçindekinin kim olduğuna da bakın.

Sarık, cübbe ve şalvar giymek bizlere her hurafeyi din diye anlatma hakkı vermez.

Abdulvasih DURAN