Milli Eğitim Bakanı (MEB) Sayın Mehmet Tekin, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yapılan düzenlemeler ve atama süreçleri hakkında detaylı bilgiler verirken, mülakat sisteminin adil, şeffaf ve objektif bir şekilde işlediğini vurguladı.

Bakan Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın, sadece mesleki bilgi ve pedagojik formasyonun değerlendirilmesi amacıyla kullanıldığını belirtti. Bu değerlendirmenin, aday öğretmenlerin sınıf içi etkileşim becerilerini, iletişim yeteneklerini ve öğrencilere karşı olan pedagojik yaklaşımlarını ölçme amacını taşıdığını dile getiren Bakan Tekin, mülakatların eğitim kalitesini artırmaya yönelik bir araç olduğunu ifade etti.

Öğretmen adaylarının eğitim süreçlerini daha iyi anlamak ve onların öğrencilerle etkileşimini değerlendirmek amacıyla uygulanan mülakatların, sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda öğretmenlik mesleğine uygunluğunu da ölçtüğünü belirten Bakan Tekin, bu sürecin adil bir şekilde yürütüldüğünü ve her adayın eşit fırsatlara sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, öğretmen adaylarının mülakat sürecinde değerlendirilmesinde öne çıkan kriterleri şu şekilde sıraladı:

Mesleki Bilgi ve Alan Uzmanlığı: Adayın mezun olduğu alandaki bilgi düzeyi ve uzmanlık alanı.

Pedagojik Formasyon: Adayın öğrencilere yönelik etkili öğretim stratejilerini anlama ve uygulama yetenekleri.

İletişim Becerileri: Adayın öğrencilerle, velilerle ve meslektaşlarıyla etkili iletişim kurabilme kabiliyeti.

Polis Mesleki Eğtim Merkezlerine 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Polis Mesleki Eğtim Merkezlerine 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

Sınıf İçi Yönetim: Adayın sınıf içinde disiplini sağlama ve öğrencilere rehberlik etme yetenekleri.

Bakan Tekin, bu kriterlerin objektif bir şekilde değerlendirildiğini ve mülakat sonuçlarının adil bir biçimde belirlendiğini belirtirken, sürekli olarak değerlendirme ve geliştirme amacıyla sistem üzerinde yapılan iyileştirmelerin devam edeceğini ifade etti.

Son olarak Bakan Tekin, öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve donanımlarını artırmak adına destekleyici eğitim programlarının devam edeceğini ve MEB'in öğretmen yetiştirme süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 2 Mart tarihinde İzmir'de düzenlenen öğretmenler odası toplantısında öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan bir öğretmenin aktardığı bilgilere göre, Bakan Tekin, mülakat sürecine yönelik çeşitli değişiklikleri içeren bir sistem üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Öğretmen atamalarında kullanılacak yeni mülakat sistemi, bilgisayar destekli rastgele soru sorma prensibi üzerine kurulu olacak. Her aday, mülakata katıldığında bilgisayar sistemi tarafından rastgele seçilen bir konuda ders anlatımı yapacak. Bu uygulama, öğretmen adaylarının alan bilgisi ve iletişim yeteneklerini daha etkin bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, mülakatlar kamera kaydına alınacak. Bu sayede, değerlendirme sürecinde daha objektif bir değerlendirme yapılması hedefleniyor. MEB, mülakatları değerlendirecek olan jüri tarafından belirlenen standart kriterlere göre adayların performansını değerlendirecek. Adayların bu süreçte gösterdikleri başarı, atanma sürecinde etkili olacak.

Mülakat sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla mülakata katılan adayın imzasıyla tutanak tutulacak. Bu tutanak, adayın mülakattaki performansının kayıt altına alınmasını sağlayacak ve herhangi bir itiraz durumunda referans oluşturacak.

Bakan Tekin, mülakat sistemiyle ilgili yapılan değişikliklere ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı mülakatları kaldırın derse kaldırırız" ifadelerini kullanarak, sürecin en üst düzeyde yöneticiler tarafından da desteklendiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, öğretmen atama süreçlerinde daha objektif, şeffaf ve etkin bir değerlendirme yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. MEB'nin öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine yönelik bu değişiklikleri ne kadar sürede hayata geçireceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi