MAZİDEN BİR KARE: İshakpaşa Camii eski şadırvanı 2-863-44-1

İnegöl’ün en önemli tarihi mekanı şüphesiz İshakpaşa Camii ve medresesidir.

Caminin bulunduğu alan Osmanlı’nın İnegöl’e girdiği ilk yıllardan itibaren İnegöl’ün merkezidir. Bu yapının kurucusu, Fâtih Sultan Mehmed devrinde vezîriâzam olarak görev yapan İshak Paşa’dır.

İshakpaşa Vakfiyesi Şubat 1486 tarihinde tamamlanmıştır. Caminin bu tarihten yaklaşık 10 yıl önce tamamlanıp ibadete açıldığı tahmin ediliyor. İshakpaşa da 30 Ocak 1487 tarihinde vefat etmiştir. Bu vakfiye cami, medrese, türbe, imaret, han ve ahırlardan oluuyordu. Külliyeden imaret, han ve ahırlar günümüze ulaşmamıştır.

Caminin kuzeyinde bulunan şadırvan da tamamen yeniden yapılmıştır. Fotoğrafta gördüğümüz şadırvan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki şadırvandır.

Fotoğrafta görüldüğü gibi son cemaat yerinde kapı ve pencere yok. Dış cephe orijinal haline daha yakın durumda.

Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen şadırvan hakkında şu raporu kayda almıştır: “Hiç bir mimari hususiyeti bulunmayan son asrm malısulü üstü ahşap çatık bir şadırvan avlunun ortasını işgâl etmekte, medrese ile camiin rüyetini fazlas ile haleldâr eylemektedir.”

Atılan imza sayılarını YSK açıkladı Atılan imza sayılarını YSK açıkladı

Günümüzdeki beton yapı şadırvanı ise hiç söz konusu etmeye bile gerek yok.

AYHAN TALHA BAYRAKTAR