Talha Bayraktar

SAYILARIN TEFSİRİ/ 3 GÜN KONUŞAMAYAN ELÇİ (1)

25 Şubat 2021 / Perşembe 12:20:09 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

Zekeriyya dedi ki; “Rabbim, oğlum olacağına dair, bana bir işaret göster.” Allah buyurdu ki; “İstediğin işaret şöyle olacak: 3 gün, işaret etmekten başka insanlarla konuşamayacaksın. Rabbini çok an. Gece gündüz, sürekli Allah’ın ismini söyle.”  (AL-İ İMRAN 41)

HZ.ZEKERİYYA (A.S): 3 gün konuşamayan elçi Hz. Zekeriyya’dır. (a.s) Hz.Zekeriyya (a.s) Allah’ın elçilerindendir. Hz.Harun’un soyundandır. K.Kerim’de 6 yerde ismi geçmektedir. [1]

Hz. Zekeriyyâ, annesi tarafından mâbede adanan Hz.Meryem’in himayesinden sorumlu idi. Hz. Zekeriyyâ (a.s.) bu sorumluluğu esnasında, Hz. Meryem'e bir mucize olarak gökten meyvelerin geldiğine şahit olmuştu. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri taze olarak Hz.Meryem’e ikram ediliyordu. Hz. Zekeriyyâ (a.s.), bu mucizelere şahit olunca Allah’a dua edip bir çocuğunun olmasını istedi. [2]

Oysa o sırada Hz.Zekeriyya ömrünün kışını yaşıyordu. Çok yaşlıydı. Hanımı da kısırdı. Çocuklarının olması mümkün gözükmüyordu. Olması mümkün olmayan meyveleri, Hz.Meryem’in yanında görünce cesareti arttı ve Allah’tan (c.c.) oğul meyvesi istedi.

Fahruddin Er-Râzi der ki; “Bir çocuğun olmasının, belli bazı sebepleri vardır. Zekeriyya (a.s), bu sebepler kendinde olmadığı halde bir çocuk isteyince, bunun manası, "Allah'ım, bu hadisedeki sebepleri ortadan kaldırmanı ve bu sebeplerden hiçbiri vasıta olmaksızın sırf kudretinle bu çocuğu yaratmanı senden niyaz ediyorum" şeklinde olmuştur.”[3]

MELEKLERLE GELEN MÜJDE: Hz.Zekeriyya’nın duası kabul edildi. Melekler gelip bir oğlu olacağını müjdelediler. Bu olay Al-i İmran suresinde mealen şöyle anlatılır: Allah, Meryem’i Zekeriya’nın korumasına verdi. Zekeriyya ne zaman onun ibadet ettiği yere girse; orada yeni bir yiyecek bulurdu. Zekeriyya merak edip sordu: “ Ey Meryem, bu sana nereden geldi?” Meryem dedi ki: “ Bu Allah’ın bana ikramıdır” Şüphesiz Allah, dilediğine sınırsız ikramda bulunur.

Zekeriyya, orada Rabbine dua etti. Dedi ki:“ Rabbim, bana senin tarafından tertemiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen, duayı işitensin” Melekler O’na şöyle seslendiler, Zekeriyya, o anda ibadet yerinde namaz kılıyordu: “ Allah sana, Yahya’yı müjdeliyor. O, Allah’ın sözünü, Hz.İsa’yı doğrulayan, efendi, iffetli, İyilerden, Allah’ın bir elçisi olacak.”

Zekeriyya dedi ki; “ Ey sahibim, benim, nasıl oğlum olabilir? Ben iyice yaşlandım, eşim de kısırdır, hiç çocuğu olmuyor.” Allah buyurdu ki; “ Ne olursa olsun, Allah dilediğini yapar.” Zekeriyya dedi ki; “ Rabbim, oğlum olacağına dair, bana bir işaret göster.” Allah buyurdu ki; “İstediğin işaret şöyle olacak: 3 gün, işaret etmekten başka insanlarla konuşamayacaksın. Rabbini çok an. Gece gündüz, sürekli Allah’ın ismini söyle.” [4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] TDV, İslam Ansiklopedisi

[2] Enbiya suresi 89-90/ Meryem suresi 1-11

[3] Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 6/288

[4] Al-i İmran suresi 37-41

Tüm Yorumları Göster (0)