Burs alarak okuyan öğrencilerin, nisap miktarına ulaşan bursları için zekât verip vermemesi gerektiği konusu Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklandı.

BURS MİKTARI NİSAP MİKTARINA ULAŞIRSA NE OLUR?

Gönül ister ki her öğrenci kimseye muhtaç olmadan okulunu okuyabilsin. Yine gönül ister ki her öğrenci o kadar eğitim desteği ve burs alsın ki zekat verebilecek duruma gelsin.

Günümüz şartlarında bir öğrencinin, aldığı burslardan dolayı zekat verebilecek duruma gelmesi biraz zor görünüyor.

 Ancak bu konuyu merak eden öğrenciler sormuş, "öğrenci bursuna zekat düşer mi?" diye. Biz de sizin için cevabını araştırdık, paylaşıyoruz.

İslam fıkhında zekat ölçüsü 80.18 gr altındır. Buna nisab miktarı denir. Nisab miktarına ulaşan gelir, üzerinden 1 yıl geçince zekatının verilmesi farz olur. Bu ölçüye göre öğrenci bursu konusuna bakalım:

Bir öğrencinin bursu, 24 ayardan 80,18 gram altın veya eşdeğer miktarda para ya da ticaret malına ulaşırsa, bu durum zekât verme yükümlülüğünü gündeme getirir.

Buna mâlik olduğu günden itibaren üzerinden bir yıl geçtiğinde, zekât vermekle yükümlü olur. Bir yıl sonunda elinde nisab miktarına ulaşan burs varsa, elindeki bursun kırkta birini zekat olarak vermelidir.

Burs ve yardımlardan elde edilmiş olsa da bu tür gelirler de zekat ölçülerine tabidir. Yani Zekâta tâbi olan paranın, alınan yardımlardan ve burs paralarından oluşması durumu değiştirmez.

TEMEL İHTİYAÇLAR VE BORÇLAR

Bir öğrencinin temel ihtiyaçları ve varsa borçları, zekât hesaplamasında dikkate alınır. Eğer burs miktarı, bu ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra hala nisap miktarını aşıyorsa, zekât vermek gerekir.

"Burs olarak alınan yardımların zekâta tabi olup olmadığı, miktarının nisap miktarına ulaşıp ulaşmadığına bağlıdır." - Din İşleri Yüksek Kurulu

YARDIMLAR VE ZEKÂT İLİŞKİSİ

Sonuç olarak; Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre, burs olarak alınan yardımların kaynağı, zekât yükümlülüğünü etkilemez. Önemli olan, elde tutulan toplam miktarın ve sürenin nisap şartlarına uyup uymadığıdır.

Keşke öğrencilerimiz zekat verebilecek kadar burs bulabilseler. Var mıdır bu kadar burs temin edebilen öğrenci, zekat verecek kadar?

Ayşe Şen Bayraktar