Kurban Bayramı yaklaşırken, müminler tarafından kurban ibadetinin yerine getirilme yöntemleri ve finansal koşulları büyük önem taşımaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvalar, kredi kartı ile veya taksitler halinde kurbanlık satın almanın dinen geçerliliği üzerine yoğunlaşıyor.

 BORÇLANARAK KURBANLIK SATIN ALINABİLİR Mİ?

 

İbadetini yerine getirmek isteyen bireyler, kurbanlıklarını peşin ya da borçlanma yoluyla satın alabilirler. Borçlanarak kurbanlık alınması, ibadetin geçerliliğine zarar vermez. Ancak, borç faizli ise faiz yasağına ters düşülerek günah işlenmiş olur. Bu kurbandan da hayır ve bereket umulmaz.

BANKA KREDİSİ İLE KURBAN OLUR MU?

 

"Faizli borçla yapılan kurbanlık alımları, faiz verme yasağını ihlal eder ve günaha girilir."

Din İşleri Yüksek Kurulu kararına göre: Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.

 İster vacip isterse nâfile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur.

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALINABİLİR Mİ?

 

Kredi kartı kullanımıyla ilgili olarak, tek çekim ya da vadeli alımlar dinen caiz görülmektedir. Ödeme zamanında borç kapatıldığında ve faizli gecikmelere düşülmediğinde, kurbanlık alımı sıhhatli kabul edilir. Ancak, kurbanın sıhhati ve fazileti için vade farkı gibi faizli işlemlerden kaçınmak gerekiyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu kararına göre: "kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

TAKSİTLE KURBANLIK SATIN ALINABİLİR Mİ?

 

Kurbanlık, mülkiyetin geçmesi şartlarına uygun olarak taksitlerle satın alınabilir. Taksitle alınan kurbanlık da kesildiğinde ibadetin gerekliliklerini karşılar, fakat burada önemli olan taksitlerin faiz içermemesidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu kararına göre: "Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçer. Taksitle alınan kurban da geçerli olur."

KURBANA FAİZ VE KREDİ BULAŞTIRMAYIN

 

Sonuç olarak anlıyoruz ki: Kurban mali bir ibadettir. Kurbanı imkanı olan keser. Zekat verebielcek durumda olan Müslümana kurban kesmek vacip olur. Bu sebeple imkanı olan kişi, kurban ibadetine banka taksidi, bankaya borçlanma, kredi kartı vb şüpheli işlemleri karıştırmamalı. Hele asla faizli alışveriş olmamalı.

Kurban almaya İmkanı olmayan da faiz ve kredi gibi işlemlerle kurban ibadetini zedeleyeceğine kurban kesmesin daha iyi olur.

Ayşe Şen Bayraktar