Abdülvasih Duran

KUR?AN?DA İNSAN TİPLERİ

31 Ekim 2013 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

      Kur’an_ı Kerim’i inceleme fırsatı bulanlar Kur’an’da bulmak istediği her şeyin en mükemmelini görebilirler.Örneğin  insanın özelliklerini,insanın zaaf ve güçlü yönlerini merak mı ediyorsunuz?Hemen  Rabbimizin Kitabına bakıp üzerinde tefekkür etmeniz yeterlidir.İşte bunun gibi sanıyorum İnsan tiplerini merak etmişsiniz?Kaç çeşit insan tipi  vardır?Bu İnsanların zaaf ve iyi yönleri nelerdir? v.b.

 

     Kur’an, insan tiplerini işlerken genel anlamda 2 gruba ayırır.Birincisi bütün insanları içine alan özellikler/tipler.İkincisi de bir kısım insanlar da görülen özellikler.

 

     Kur’an’da geçen bazı insan tipleri ve özellikleri şunlardır:

 

1)Her insanda hemen hemen bulunan bir özellik.Kur’an’da şöyle anlatılmaktadır:”İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler, böylece süslenmiş (hoş gösterilmiş)tir. ﴾Yunus-12﴿"

 

       Bu insan tipinde psikolojik bir gerçek vardır.Bu tip insanlara bir zarar veya bir felaket erişti mi hemen Allah’a dua eder ve yalvarmaya başlar.Ancak başındaki bela geçti mi Alah’ı tekrar unutur.

 

2)Bazı insan tipleri de vardır ki kendi hesabına ve çıkarına uygun olanları kabul eder ama kararlar kendi aleyhine ve çıkarına dokundu mu ret eder.”Aralarında hüküm vermesi için Allah'a (Kur'an'a) ve peygambere çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.  Ama gerçek (verilen hüküm) kendi lehlerinde ise, boyun eğerek ona gelirler. ﴾Nur-49﴿ "

 

3)Bazı tipler var ki (halkın deyimiyle) kalıbının adamı değildirler.Görünümü güven verici, adam zannedersin ama meğerse boş adammış.”Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın Allah onları kahretsin Nasıl da (haktan) çevriliyorlar Münafikun-4﴿

 

4)Bazı  insanlar da var ki hiçbir şey yapmazlar.Yaptıkları faydalı hiçbir iş yoktur.Küçük bir iş yapsalar bile onu şişirerek anlatırlar ve hava atmayı çok severler.Yapmadıklarıyla övünürler,sözde göz açık geçinirler.” Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır.﴾Ali-İmran188﴿

 

5)Bazı tipler de var ki rüzgar gülü gibidirler.Her tarafa dönerler.Mü’minlere işleri düşünce  mü’min gibi görünürler ama çıkarları başka yerler de ise o taraftan görünmekten çekinmezler.”Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, "Size üstünlük sağlayıp sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü'minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. ﴾Nisa-141﴿.

 

6)Bazı tipler de var ki hilecidirler.Kendilerini kur naz zannederler.Allah’a inandıklarını söylerler ama aslında kalplerin de inanç yoktur.” Bunlar Allah'ı ve mü'minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. ﴾Bakara-9﴿.

 

7)Bazı insan tipleri de var ki  yanlış yolda olan atalarının(eskilerin) ve babalarının yoluna körü körüne bağlıdırlar.”Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denildiğinde, "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız" derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)? ﴾Bakara-170﴿.

 

8)Bazı insanlar da vardır ki Allah kendilerinden övgüyle bahseder.Onlar Allah yolunda olduklarından hiç kimseden korkmazlar:”Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler. ﴾Ali İmran-173﴿

 

     Ve o mü’minlere Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar.”Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. (Enfal-2).

 

     Ve o mü’minlere bir müsibet geldiğnde Allah’a isyan etmezler:”Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler. (Bakara-156).

 

     Ve o mü’minler canları çektikleri halde nefislerini değil Allah’ın rızasını tercih ederler ve şükrederler.” Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.  (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."(İnsan-8,9).

 

     Ve mü’minler için mutlu son:”(Allah şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis"  "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön"  "(İyi) kullarımın arasına gir."  "Cennetime gir."(Fecr-27,28,29,30)

 

 

 

         

.

Tüm Yorumları Göster (0)