Recep Akakuş

İshakpaşa’nın Çocukları Ve İnegöl-3

18 Ağustos 2019 / Pazar 17:37:49 | YAZARLAR | Recep Akakuş

İshak Paşa, yaptırdığı hayrî tesislerinin yönetimi, çocuklarına aittir. Onların soyu tükendiğinde ise vakıf yönetimini, âzadlıları yani hürriyete kavuşturulmuş köleleri üstlenecektir.Çünkü bunlar, İshak Paşa’nın, İnegöl’de tesis eylediği hayrî eserlerin çevresinde iskân edilmiştir,

Sanat ve ticaretle meşgul olan bu kalabalık âzadlı cemâat, “İshak Paşa Cemâati” adıyla Osmanlı defterlerinde yer almıştır.

SİNANBEY

İbrahim-zâdeler adına İshak Paşa vakıflarının nezâretini üstlenen ve zaman zaman da fiilen bu vakıfları yöneten Sinan Bey, İshak Paşa’nın âzadlılarındandır.

Sinan Bey, İshak Paşa’nın vekîli ve kâhyası olarak İnegöl’e büyük hizmetler vermiştir. İleride bunlardan bahsedilecektir.

PİRİ AHMED ÇELEBİ

İshak Paşa’nın oğullarından devlet hizmetine giren Pîrî Ahmet Çelebi, babası İshak Paşa gibi maliyeci olmuştur. Pîrî Ahmet Çelebi, Amasya Sancak Beyliği’ne atanan Fatih Sultan Mehmed’in büyük oğlu Şehzâde Beyazıt’in maiyetine girmiş ve uzunca bir müddet Amasya’da kalmıştır. Şehzâde Beyazıt, babası Fatih Sultan Mehmed’in yerine hükümdar olunca Pîrî Ahmet Çelebi de O’nunla birlikte, İstanbul’a gelmiş ve de İstanbul’a yerleşmiştir.

Halen İstanbul’da Fındıkzâde semtinde bulunan ve ibadete açık olan Pîrî Ahmed Çelebi/Lütuf Paşa Camii, bu zata ait hayrî bir eserdir.

ŞADİ BEY

İshak Paşa’nın Şâdî Bey adındaki oğluna gelince; bu zât da Yavuz Sultan Selim’in maiyetinde yetişmiştir. Trabzon Sancak Bey’i iken Yavuz Sultan Selim’in yakınında bulunan Şâdî Bey, Amasya Beylerbeyliğine atanmıştır.

Şâdî Bey’in oğlu İbrahim Bey de önce, Bursa Sancak Bey’i sonra da Kanûnî sultan Süleyman devrinde o da Amasya Sancak Bey’i olmuştur. Görevinden ayrıldığında Şâdî Bey’e -dirlik olarak- Biga tahsis olunduğu için O, buraya yerleşmiştir. Hem kendisinin ve hem de oğlu İbrahim Bey’in, Çanakkale-Biga’da hayrî eserleri bulunmaktadır.

İnegöl’lü İshak Paşa’nın oğullarından olan Şâdî Bey ve O’nun da oğlu olan İbrahim Bey, Yavuz sultan Selim ve Kanûnî sultan Süleyman devirlerinde Amasya ve Sivas Sancak Beyleri olarak Anadolu’daki celâlî isyanlarına karşı -uzun yıllar- mücadele etmişlerdir. Resmî hizmetleri sona erdiğinde de İnegöl’e değil, kendilerine dirlik olarak tahsis olunan Çanakkale-Biga İlçesi’ne yerleşmişlerdir. Her ikisinin de Biga İlçesi’nde yaptırdığı cami ve hayrat, günümüze kadar gelmiştir.

 

İSHAK PAŞA’NIN VAKIFLARI

İnceleme konumuz olan İshak Paşa, dedesi İsa Bey’in Amasya kökenli olmasına rağmen, hayrî eserlerinin hiç birini Amasya coğrafyasında yapmamıştır. Bu husus, son derece dikkat çekicidir.

Diğer yandan, biyografisinde görüldüğü üzere İshak Paşa, İnegöl doğumlu olduğu halde, gençlik ve yetişkinlik dönemini, Amasya Sancak Bey’i ve muhafızı Yergüç Paşa ve O’nun kardeşi Hızır Bey’in maiyetinde geçirmiştir.

1434-1460 yılları arasında sözü edilen devlet adamları arasında güçlü bir maliyeci olarak yetişen İshak Paşa, Kuzey Anadolu’yu hedef alan, özellikle İsfendiyaroğullarına karşı yapılan fetih harekâtı sırasında Fatih Sultan Mehmed tarafından Ankara’ya davet olunmuş ve Anadolu Beylerbeyliğine atanmıştır. 1460 yılında gerçekleşen bu atama işleminden sonra, İshak Paşa’nın etkili bir devlet adamı olarak, yıldızının sür‘atle parladığına şahit olmaktayız. (DEVAM EDECEK)

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)