Abdülvasih Duran

BANA NE - (NEMELAZIM)

03 Haziran 2021 / Perşembe 11:08:46 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Anlatımları farklıda olsa ana konusu ortak bir hikaye vardır.Bu hikayeye göre birisi bir alime sorar :

 

-“Hocam! Kıyametin alameti nedir?” Hoca,

-“Nemelazım (bana ne )” der.Adam birkaç defa sorup aynı cevabı alınca sitem ederek,

-“Hocam! Ben size kıyametin alametini sordukça siz adeta beni ciddiye almadan her defasında “Nemelazım” dediniz.

 

   Bu sitem üzerine hoca üzülür ve şöyle der:

-“Esteğfirullah.Sizi ciddiye almamam mümkün mü? Bilakis sorunuza cevap verdim.Yani kıyametin alameti “Nemelazımcılıktır.Yani insanların olaylar karşısında lakayd kalıp ‘Bana ne?’ diye uzak durmasıdır.”

 

     Bu hikayede de geçtiği gibi “Nemelazımcılık (Bana ne tavrı) tamda günümüzde çokça şahit olduğumuz manzaralar haline geldi.

 

     Televizyonda hepimizi şok eden birkaç örnek gördük.Birinde kadın bir marketin içinde dövülüyor.Oradaki kasiyer ve müşteri sanki olay markette ki TV’den yayınlanan bir filimmiş gibi hiç istifini bozmadan işlerine devam ediyorlar.

 

İkinci örnek de yine yol ortasında kadın yerlerde sürüklenerek dövülüyor.Yolun kenarında oturan iki kişi yine film edasıyla dayak olayını izliyor diğer yandan da oyunlarına devam ediyorlar.

 

       Oysa İslam dininin en çok önemsediği konu görülen kötülüklere müdahale konusudur.Bu konuda Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor:”Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin,ona gücü yetmezse diliyle müdahale etsin,ona da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin ki bu son durum imanın en zayıf derecesidir”.

 

     İslam’da bu uygulamaya ‘Emri bil maruf nehyi anil münker (iyiliği tavsiye etmek ,kötülükten men etmek)’ denir.Görülen bir kötülüğü engellemek onun yerine doğru ve güzeli anlatmak ile ilgili Kur’an’da bir çok ayet vardır.

 

-“Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velileridirİyiliği emreder, kötülüğü önlerler…” (Tevbe 71) .

-Siz hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü engelleyen bir topluluk olun.” (Âl-i İmrân 104).

- Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı ümmetsinizİyiliği emreder, kötülüğü önlersiniz.” (Âl-i İmrân 110).

 

       Bu görevi terk eden fert ve toplumlar için de Kur’an’da çok önemli ikazlar vardır:

-“İsrâiloğullarından kâfir olanlar Dâvud’un ve Meryem oğlu İsâ’nın diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, başkaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yaptıkları ne kötü idi! Onlardan çoğunun inkâr edenleri dost edindiklerini görürsün…” (Mâide 77-81).

 

        Hz. Peygamber (s.a) bu âyetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu:

-“Hayır, Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülüğü önler, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrâiloğullarına lânet ettiği gibi size de lânet eder.” (Ebû Dâvûd, Tirmizî).

 

UNUTMAYIN:Kurtulanlardan olmanın tek yolu ise; imansâlih amelhakkı ve sabrı tavsiyedir (Asr suresi).

 

Tüm Yorumları Göster (0)