Kuran-ı Kerim’de geçen sayılardan biri de 70 sayısıdır. Bu yazımızda  70 sayısının geçtiği ayet-i kerimenin tefsirini paylaşacağız.İsrailoğulları’nın Seçilmiş 70 Adamı.

israil hz.musa kudus filistin (7)

İsrailoğulları'ndan Seçilmiş 70 adam

“Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki: «Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helâk ederdin. İçimizden birtakım beyinsizlerin işlediği (günah) yüzünden hepimizi helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!” (Araf 155)

israil hz.musa kudus filistin (6)

Hz.Musa ve 70 adam

 Allah’ın emri ile kavminden 70 adamı seçen kişi Hz. Musa’dır. Hz. Musa Kuran-ı Kerim’de ismi geçen, İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerdendir. Kendisine Tevrat isimli kitap verilmiştir.

Hz. Mûsâ’ya “kelîmullah” sıfatı verilmiştir. Çünkü Allah, Mûsâ ile aracısız konuşmuş ve ona vahyini bildirmiştir.

Hz.Musa Mısır’da doğmuştur. Doğduğunda Mısır’da Firavun’un hâkimiyeti sürmektedir. Firavun gördüğü bir rüya üzerine o yıldan itibaren doğan bütün İsrailoğullarının öldürülmesini emretmiştir. Hz.Musa böyle bir yasak yılında dünyaya gelmiş ve annesi ilahi bir uyarı sonucu bebeğini bir sandık içinde Nil nehrine bırakmıştır.

 Saray muhafızları tarafından Nil Nehrinde bulunan bebek, Firavun’un huzuruna getirilmiş, Firavun’un hanımı Asiye annemizin ricası üzerine öldürülmemiş ve sarayda büyütülmüştür.

Kuran-ı Kerim’de Taha, Bakara ve Kasas Sureleri başta olmak üzere birçok ayet-i kerimede Hz.Musa’nın hayatı anlatılmaktadır. Mevcut İncil ve Tevrat kaynaklarında da Hz.Musa ile ilgili bilgiler vardır. Hz.Musa yetişkin olunca

kendisine peygamberlik verilir. Firavun ile mücadele etmesi ve İsrailoğulları’nı Firavun zülmünden kurtarması emredilir.

Hz.Musa Firavun’a karşı bütün tartışma ve mücadeleleri kazanmasına rağmen Firavun yola gelmez. Hz.Musa ve inananları ölümle tehdit eder. Bir gece vakti Mûsâ’ya, inananlarla birlikte Mısır’ı terk etmesi emredilir, Firavun ve adamları da onların peşine düşer.

Mûsâ asâsı ile denize vurur ve deniz yarılır. İsrâiloğulları denizi geçer, ancak Firavun ile askerleri boğulur. Bu olay ve sonrasında yaşanan birçok mucizeye rağmen İsrailoğulları, Hz.Musa’ya karşı gelip Allah’a isyan etmişlerdir. En son iyice sapıtıp Samiri isimli bir adamın yaptığı buzağıya da tapmışlardır.

israil hz.musa kudus filistin (4)

Seçkin 70 Adam

 İşte Hz.Musa’nın kavminden 70 kişiyi seçmesi, buzağıya tapacak kadar sapıtan İsrailoğulları’nın affı ve islahı için yapılan bir girişimdi. Bu 70 kişi, buzağıya tapmamış olanlardan seçilmişti. Tecrübeli ve güvenilir insanlardı.

Hz.Musa’nın kavmi 12 kola ayrılmıştı. Bunu dikkate alan bazı tefsirciler, Hz.Musa’nın her kabileden 6 kişi seçtiğini belirtmişlerdir. Hz.Musa’nın seçmiş olduğu kişi sayısı 72 kişi olmuştu.

Musa (a.s.) kavmine: “Bana yetmiş kişi getirmem emrolundu, içinizden iki kişi geri dönsün, geri dönenlere de yetmiş kişinin sevabı kadar sevap vardır” demiştir. Bunun üzerine Yûşâ bin Nûn ile Kâlib bin Yuknâ geri dönerler.

Hz.Musa seçtiği 70 kişiye, oruç tutmalarını ve temizlenmelerini emretti. Maddi ve manevi hazırlıklar tamamlanınca, Hz.Musa onları; halktan, buzağıya tapmış olanlardan dolayı tevbe ve istiğfarda bulunmak üzere Tur Dağına çıkardı. Tur Dağında olup bitene, Hz.Musa’nın Allah ile görüşmesine de şahitlik edeceklerdi.

Belirlenen yere geldiklerinde Hz.Musa onları dağa yakın bir yerde bırakır, kendisi Rabbi ile görüşmeye gider. Rabbi ile görüştükten sonra tekrar onların yanına döner. Seçilen 70 kişilik grup, Hz.Musa’ya isyan edip derler ki: “Ey Musa Allah’ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız. Çünkü sen onunla konuştun. Onu bize de göster.”

Nisa suresinde bu durum mealen şöyle yer almaktadır: “Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musa’dan, bunun daha büyüğünü istemişler de, «Bize Allah’ı apaçık göster» demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı.” Nisa suresi 153

Bu isyanları üzerine Allah (c.c.) onları büyük bir sarsıntı ve yıldırım ile çarptı. O anda öldüler. Bu olay üzerine Musa (a.s.) ağlamaya ve Allah’a dua etmeye başladı. Kavminin affını istedi. Allah (c.c.) Hz.Musa’nın duasını kabul eder ve o 70 kişiyi tekrar diriltir.

Dirilen 70 kişi, Tur dağında hep birlikte Allah’tan af talebinde bulunurlar. Bir daha isyan etmeyeceklerine dair söz verirler.

israil hz.musa kudus filistin (1)

Liderler ve Yöneticiler

 Bu kıssada almamız gereken mesajlardan biri şudur: liderler ekipleri ile güçlüdürler. Sağlam bir kadro oluşturmak yönetimde en önemli konulardan biridir. Halkı temsil eden kişilere yönetimde yer verilmelidir.

Hz.Musa, halkını temsil eden 70 kişi seçmişti. Bu temsilciler hata yapabilirler. Toplulukta bir takım beyinsizler de çıkabilir. Bu beyinsiz insanlar sebebiyle iş ve yönetim karışabilir.

İşte bu noktada lider etkinliği ve kriz yönetimi devreye girmeli. Lidere yakışan, hata yaptıklarında da kadrosuna sahip çıkıp telafi yoluna gitmektir.

Nitekim Hz.Musa, gözyaşı döküp, helak olan 70 kişi için Allah’tan af diler.

katil israil terorist israil mazlum gazze filistin (3)

TERÖR DEVLETİ İSRAİL

Kuran-ı Kerim'de ismi en çok geçen bu kavmin isyan ve zülmünde bizler için bir çok ders vardır. İsrailoğulları dün zulüm ve isyanlarında nasıl zirve yapmışlarsa bugün de aynı şekilde fitne ve fesat kaynağı olmaktadırlar.

Hz. Musa’ya zülmeden, bir çok peygamberini öldüren, şahit oldukları birçok mucizeye rağmen isyan eden ve putlara tapan bu kavim lanetlenmiştir. İşte lanetlenen bu kavmin kurduğu İsrail, bugün başta Filistin olmak üzere tüm dünyada terör estirmektedir.

Kuran-ı Kerim'de Terörist İsrail’in Lanetlenen Ataları Kuran-ı Kerim'de Terörist İsrail’in Lanetlenen Ataları

katil israil terorist israil mazlum gazze filistin (5)

Kaynak: Sayıların Tefsiri, Ayhan Talha Bayraktar, Ravza Yayınları