Çakır Çiftliği, Kara Dere, Huzur Mahallesi

Çakır Çiftliği, İnegöl’ün kuzeybatısında ve Bursa-İnegöl anayolu üzerinde yer alır. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 2.357’si kadın ve 2.675’i erkek olmak üzere toplam köy nüfusu 5.032 kişi olmuştur.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (2) 2 11Zon

Sosyal doku olarak doğu kökenli vatandaşlarımızdan oluşmuş bir yerleşim alanıdır. Alt kimlik olarak kendilerini Kürt olarak tanımlamaktadırlar ve Kürtçe konuşmaktadırlar.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (6) 6 11Zon

Mücavir alana bitişik olduğu için kısa sürede bu yöre, Mes’udiye örneğinde olduğu gibi İnegöl’ün bir mahallesi durumuna gelmiştir.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (8) 8 11Zon

İnegöl Belediye Meclisi’nce 2006 yılında alınan bir karar ile Çakırca Çiftliği Köyü, İnegöl’ ün 13 ncü mahallesi olmuş ve “Huzur Mahallesi” adını almıştır.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (7) 7 11Zon

Çakırçiftliği adı nereden geliyor?

Aslında bu yöre, tarihî bir niteliğe sahiptir. Eski kayıtlarda burası, Çakırca Çiftliği olarak geçmektedir ki uzun yıllar bu çiftlik, atmaca yavrularının eğitilmesi için kullanılmıştır.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (9) 9 11Zon

Hatırlanacağı üzere Osmanlılar döneminde atmaca yavrularına Çakırca adı verilmekte idi. Doğan ve şahin yavruları gibi bunlar da eğitilerek devlet tarafından iletişim aracı ve istihbarat elemanı olarak kullanılmakta idiler.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (10) 10 11Zon

Çakırçiftliği ismi Osmanlılar döneminde burada çiftliklerde yetiştirilen atmaca yavrularından gelmektedir.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (11) 11 11Zon

Bölgeden geçen Kalburt Deresinin kollarından dolayı buraya Karadere ismi de verilmiştir.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (12) 12 11Zon

Osmanlı İstihbaratı için yetiştirilen kuşlar

Çakır Çiftliği’nin tarihî dokusu, bölgenin kültürel mirasını yansıtır. Osmanlı döneminde önemli bir merkez olan bu çiftlik, atmaca yavrularının eğitildiği bir yer olarak bilinir. Bu kuşlar, devletin istihbarat ve iletişim amaçları için kullanılmıştır. Çakır Çiftliği, bu yönüyle tarihî bir öneme sahiptir.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (14) 14 11Zon

“Osmanlılar döneminde atmaca yavrularına Çakırca adı verilmekte idi. Doğan ve şahin yavruları gibi bunlar da eğitilerek devlet tarafından iletişim aracı ve istihbarat elemanı olarak kullanılmakta idiler.”

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (15) 15 11Zon

Sosyal ve Kültürel Gelişim

Çakır Çiftliği’nin Huzur Mahallesi olarak yeniden doğuşu, bölgenin modernleşme sürecini yansıtır. İnegöl Belediye Meclisi’nin 2006 yılında aldığı kararla mahalle statüsü kazanan Çakır Çiftliği, artık Huzur Mahallesi olarak anılmaktadır. Bu dönüşüm, bölgenin sosyal ve kültürel yapısının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (5) 5 11Zon

Huzur Mahallesi günümüzde Mobilya mağazaları, Akhisar mahallesi ve TOKİ bölgesi ile iç içedir. Modern Mobilya Alışveriş Merkezleri yol boyunca Huzur Mahallesine doğru dikkat çekmektedir.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (3) 3 11Zon

Huzur Mahallesi’nin bugünkü nüfusu ve demografik yapısı, bölgenin sosyal dokusunu ve kültürel zenginliğini yansıtır. Kürtçe konuşan ve kendilerini Kürt olarak tanımlayan doğu kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bu mahalle, İnegöl’ün önemli yerleşim alanlarından biridir.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (17) 17 11Zon

Bölgenin tarihî ve kültürel önemi, modernleşme süreciyle birleşerek Huzur Mahallesi’ni İnegöl’ün dikkat çeken bölgelerinden biri haline getirmiştir. Çakır Çiftliği’nin geçmişten gelen tarihî zenginliği, bugün de mahallede yaşamaktadır.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (18) 18 11Zon

Huzur Mahallesi’nin sosyo-kültürel yapısı, doğu kökenli vatandaşlarımızın gelenek ve göreneklerini yansıtır. Bu mahalle, İnegöl’ün kültürel mozaiklerinden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Bölgenin modernleşme süreci, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlamaktadır.

Genc Gazete Inegol Huzur Mahallesi Karadere Cakirciftligi (16) 16 11Zon

Kaynak: Haber Merkezi