Ortakçı Akademi yetkilisi Ayşe Ortakçı Kılcıgil; Adli Muhasebe ve Hile Denetim eğitimi alan muhasebeci ve mali müşavirlerin mevcut uzmanlıklarına ilave bir uzmanlık daha eklediklerini, hile işlemlerinden şüphelenen firmaların adli muhasebeci ünvanı nı alan meslektaşlarımız tarafından özel denetimler ile denetlenerek hileli işlemlerinin tespit edilebileceğini belirtti.

İşletme varlıklarının zimmet yoluyla ele geçirilmesi eylemi olarak tanımlanan hile işlemlerinin büyüklüğü,işletmelerimize ciddi zararlar vererek işletmelerimizin tasfiyesine bile yol açabilmektedir.Hile kavramının firmalarımız yetkilileri ve sahipleri tarafından tam olarak bilinmediğini,insanın olduğu her yerde hile olduğunu,yapılan denetimler sonucunda şirketlerin yıllık net karlarının yüzde sekiz ile on oranları arasında hile yoluyla çalındığının tespit edildiğini ve maalesef böylesi büyük bir riskin ise firmalar tarafından farkında olunmadığını söyleyen Ortakçı Akademi yetkilisi Ayşe Ortakçı Kılcıgil, En çok yapılan hile türlerinin ise çalışan hileleri olduğunu çünkü çalışanların firma yapılarını bildiklerini ve sistemli olarak kolaylıkla hile yapabildiklerini genellikle de bu hilelerin işletmelerde tesadüfen ortaya çıkarıldığı ve tespit edildiğini hileye maruz  kalan işletmelerin hile yapan personelini işten çıkartarak hileyi çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Aslında işten çıkartılmanın hile yapana bir ceza değil, ödül olduğunu firmanın ise sorunu geçici çözdüğünü ve kalıcı tedbirlere başvurmadıklarını ifade etti.

Ortakçı Akademi yetkilisi Ayşe Ortakçı Kılcıgil; ‘’İnegöl ' de de bundan sonra bu eğitimi alarak Adli muhasebeci ünvanı kazanan muhasebeci ve mali müşavirler;  firmaları özel denetim ile denetleyerek hileleri ortaya çıkartabilecek, yapılan tespit ve raporlama ile de firmalar yasal süreç başlatabileceklerdir. Firmaların hilelere  maruz kalmamaları için, adli muhasebeciler olarak firmalara iç denetim sistemini kuracaklar ve firmaların kurumsallaşma çalışmalarını yapabileceklerdir.’’ dedi