İNEGÖL’DE AKHİSAR’IN TARİHİ

 İnegöl Kasaba merkezinde yer alan ve halk arasında yokuş adı verilen höyük ile Akhisar Köyü’nde bulunan höyük, aynı yıllarda yapılmıştır.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (1)

Bilim adamlarınca her iki höyük, milattan önce 2000 yılı ile tarihlendirilmektedir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (9)

Akhisar Köyü, tarihî İpekyolu’nun, Bursa bağlantısını teşkil eden Uluyol üzerinde kurulmuş önemli bir ticaret merkezidir. “Ak” sıfatı ile nitelendirilmesinin gerçek sebebi de budur. Ak Akçe deyiminde olduğu gibi.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (1)-1

Eski devirlerde İnegöl’ü Bursa’ya bağlayan ana yol, Akhisar üzerinden geçermiş.

Akhisar Höyüğü Palangadöken (1)

Günümüzde Akhisar Köyü içinde bulunan ve koruma altına alınmış olan höyük/yapay tepecik, tarihî bir niteliğe sahip olması açısından son derce önemlidir. Buraya Akhisar höyüğü diğer adıyla Palangatepe höyük denir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (11)Tarihte burada var olan Hisar, Akhisar'ın isim kaynaklarından biridir.

Akhisar Höyüğü Palangadöken (2)

Buradaki höyüğün Hem korunması ve hem de turizm yönünden değerlendirilmesi gerekir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (13)

Akhisar Köyü, İnegöl’ün kuzeybatısında, mücavir alan içinde bulunmaktadır.

Genç Gazete İnegöl Genel Görünüm Akhisar

Şehir merkezine uzaklığı 5 kilometredir. Karadere, Kavaklı Dere ve de Kalburt Deresi’nin birleşme noktasına yakın bir yerde kurulmuştur.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (10)

Kuruluşu itibariyle yerli bir köy olmasına karşın günümüzde nüfusunun büyük çoğunluğu Bulgaristan Türkü göçmendir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (12)

Tarihî kaynaklar, Osmanlılar döneminde Akhisar Köyü’nde yaşayan nüfusun çoğunlukla gayr-i müslim olduğunu göstermektedir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (2)

Milletvekilini, Milli Eğitim Bakanı zanneden öğrenci herkesi güldürdü Milletvekilini, Milli Eğitim Bakanı zanneden öğrenci herkesi güldürdü

Devletçe köyden alınması öngörülen yıllık vergi geliri 6952 akça olarak tahrir defterlerinde tescil olunmuştur. Söz konusu vergi geliri de Yıldırım Beyazıt’in torunu ve Şehzâde Süleyman’ın oğlu Orhan Çelebi’ye -vakıf statü- sünde- tahsis edilmiştir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (3)

Bir anlamda; Akhisar Köyü, Sultan vakfıdır.Bir ticaret merkezî olarak -uzun yıllar- gündemde kalan Akhisar Köyü’nün nüfusu, 93 Muharebesi’nden, yani 1876-1877 yıllarından sonra, değişmiştir. Buraya Balkan menşe’li göçmenler yerleştirilmiştir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (4)

Akhisar Köyü verimli ve sulak bir arazi üzerine kurulmuştur. Arazisinin büyük bir kısmı, taban arazidir. Bu nedenle burada her çeşit tahıl ürünü, meyve ve sebze çeşidi yetiştirilmektedir.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (6)

Akhisar Köyü’nün kırsal bölümünde ise zemin sağlam ve çok güçlü olduğundan deprem endişesi taşıyan vatandaşlarımız, bina yapımı için kırsal alana dâhil köy arazisine geniş ilgi göstermektedirler.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (5)

Özellikle 17 Ağustos 1999’da vuku bulan yıkıcı deprem sonrasında kırsal alanda yer alan köy arazisinin değeri, çok artmıştır.

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (7)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DERLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN AYHAN TALHA BAYRAKTAR

Genç Gazete İnegöl Akhisar Ismi Ve Tarihi (8)

Editör: TUNCAY ŞENTÜRK