Mekruh Nedir?

Mekruh, Arapça kökenli bir terim olup, "hoş görülmeyen" veya "beğenilmeyen" anlamlarına gelir.

İslam fıkhında, haram kadar kesin olmamakla birlikte, yapılmaması tercih edilen davranışları ifade eder.

Bu kapsamda, mekruh vakitler, ibadetlerin daha makbul olduğu zamanlar dışında kalan, belirli ibadetlerin yapılmasının tercih edilmediği zaman dilimleridir. Bu vakitlere kerâhet vakitleri de denilir.

Genç Gazete Tesbih Namazı Nedir, Nasıl Kılınır   (5)

Ukbe b. Âmir el-Cühenî (r.a) haber veriyor:

“Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı veya ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren (bir veya iki mızrak boyu) yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan (batıya) yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 293 [831]; bkz. Ebû Dâvûd, Tatavvu‘, 10 [1277]; Cenâiz, 55 [3192]).

Genç Gazete Tesbih Namazı Nedir, Nasıl Kılınır   (3)

Mekruh Vakitler

Mekruh vakitlerde, kerahat vaktinde:  Güneş doğarken, tam tepede olduğunda ve batmak üzereyken ibadetlerin yapılması tavsiye edilmez.

Bu zaman dilimleri, güneşin doğuşundan itibaren 40-50 dakika sonra, öğle vaktinin girmesine 10 dakika kala ile öğle vaktinin başlangıcı arası, ve güneş batmadan 40-50 dakika önce başlayıp, akşam namazı vaktine kadar devam eder.

Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.
Genç Gazete Cuma Hutbesini Kaçıranın Cuma Namazı Kabul Olur Mu (3)

Özel Mekruh Vakitler ve Nâfile Namaz Kılınmaması Gereken Zamanlar

İmsak vaktinden güneş doğuncaya, (Sadece Sabah namazının sünneti kılınabilir)

ikindi namazından sonra güneş batıncaya, (Sadece İkindi namazının farzı kılınabilir)

akşam namazı vaktinde farz kılınmadan önce

Diyanet uyarıyor: Zincir marketlerden kurban almak caiz mi? Diyanet uyarıyor: Zincir marketlerden kurban almak caiz mi?

ve Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra nâfile namaz kılınması mekruhtur.

Bu vakitler, ibadetlerinizi planlarken dikkate almanız gereken önemli zaman dilimleridir.

İslam dini, ibadetlerin yerine getirilmesi için belirli zaman dilimlerinin önemini vurgular. Mekruh vakitler, müminlerin ibadetlerini daha makbul zamanlarda yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla belirlenmiştir. 

Kaynak: Diyanet