Türkiye'nin ekonomik performansıyla ilgili yapılan anketler, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesine dair önemli ipuçları sunuyor. 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin beklentiler, iç talep odaklı bir büyümenin devam edeceğini, ancak 2024'te bir yavaşlama yaşanabileceğini gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi, iç talep kaynaklı güçlü bir performans sergilemeye devam edecek. İç talebin canlanmasıyla birlikte, özellikle tüketim ve yatırımlardaki artışın etkisiyle 2023 yılında büyüme ivmesinin sürmesi bekleniyor. Ekonomik aktörler arasında görüş birliği, tüketici harcamalarındaki artışın yanı sıra özel sektör yatırımlarının da ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağlayacağı yönünde.

Alanya Belediyesi’nin borç bakiyesi afişine MHP'den alacak kalemli afişle cevap Alanya Belediyesi’nin borç bakiyesi afişine MHP'den alacak kalemli afişle cevap

Ancak, 2024 yılına yönelik beklentilerde bir miktar temkinli bir hava hakim. Ekonomi uzmanları ve analistler, küresel ekonomik belirsizliklerin yanı sıra içsel faktörlerin etkisiyle 2024'te büyümenin daha ılımlı bir seyir izleyebileceğini düşünüyor. Bu temkinli görüşlerin arkasında, enflasyon oranlarındaki belirgin artış, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji fiyatlarındaki oynaklık gibi unsurların ekonomik stabilitenin önünde olası riskler olarak görülmesi bulunuyor.

Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını desteklemek adına hükümetin aldığı politika önlemleri ve yapısal reformlar da değerlendiriliyor. Ekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik politika adımları ve yapısal reformların, 2024 ve sonrasında ekonominin daha sürdürülebilir bir büyüme patikasına girmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin 2023 yılında iç talep öncülüğünde pozitif bir büyüme performansı sergilemesi öngörülüyor. Ancak, 2024'te ekonomik belirsizlikler ve içsel risk faktörleri nedeniyle büyüme hızında bir yavaşlama olabileceği öngörülmekte, bu durumun dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Türkiye'nin ekonomik performansına dair 2023 ve 2024 yılı beklentileri, iç talep öncülüğündeki büyümeye odaklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 29 Şubat Perşembe günü açıklayacağı 2023 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yapılan beklenti anketi, ekonomistlerin önemli tahminleri içeriyor.

2023 yılında Türkiye ekonomisinin iç talep öncülüğünde güçlü bir performans sergilediğini gösteren veriler, özellikle 2023'ün ilk çeyreğinde %4, ikinci çeyreğinde %3,9 ve üçüncü çeyrekte %5,9'luk büyüme oranlarının iç talebin ekonominin itici gücü olduğunu vurguluyor. Bu, ülkenin büyük deprem ve uluslararası ticaret durgunluğu gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen ekonominin direncini koruduğunu gösteriyor.

2023'ün son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %3,97 oranında büyümesi bekleniyor. Bu tahmin, yıl genelindeki büyüme beklentilerinin ortalamasının %4,40 olduğunu gösteriyor. Ancak, 2024'e yönelik beklentilerde büyümenin %3,44'e düşeceği öngörülüyor. Ekonomistler arasında 2023 yılı GSYH büyüme tahminleri %3 ile %5,3 arasında değişkenlik gösterirken, son çeyrek için medyan büyüme beklentisi %3,5 olarak belirlenmiş durumda.

Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, iç talep katkısının azalmasına rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, perakende hacim endeksi ve reel kredi kartı harcamalarındaki artış hızındaki yavaşlama eğilimine dikkat çekiyor. İç talebin ekonomideki rolünün göreceli olarak azaldığını belirtirken, KDV ve ÖTV gelirlerindeki artışların iç talebin hala ekonominin güçlü bir itici gücü olduğunu ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Ancak, ekonomistler arasındaki tahminlerde belirgin bir çeşitlilik bulunuyor. Son çeyrek için büyüme beklentileri %2,4 ile %4,7 aralığında değişkenlik gösterirken, bu durum Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik belirsizliklere işaret ediyor. Ekonomistler, iç talebin ekonomik büyümeye olan katkısının devam ettiğini, ancak dikkatli olunması gereken belirsizliklerin bulunduğunu vurguluyorlar.

Türkiye ekonomisi 2023 yılında iç talep öncülüğünde büyümeye devam ediyor, ancak belirli zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıya kalıyor. 2024'e yönelik büyüme beklentilerinin düşmesi, ekonomideki dengelerin gözetilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Editör: İHSAN KURAN