İslam'da Cuma günü, yalnızca bir ibadet günü değil, aynı zamanda toplumsal birliğin ve dayanışmanın da simgesidir. Peki, Cuma namazının hükmü nedir ve kimlere farzdır?

Cuma Namazının Farziyeti ve Kılınışı

Cuma Namazı Kimlere Farzdır?

Cuma namazı, akıl baliğ, mukim (yani yerleşik, yolcu olmayan) ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır.

Genç Gazete Cuma Namazının Önemi Nedir, Cuma Namazı Nasıl Kılınır Camii Mescid (4)

Adak Kurbanı nedir? Adak kurbanını kimler keser? Adak kurbanını kimler yiyemez? Adak Kurbanı nedir? Adak kurbanını kimler keser? Adak kurbanını kimler yiyemez?

Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen:

"Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (el-Cum'a, 62/9-10) ayetleri ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hadisleri bu farziyeti teyit etmektedir.
Hz. Peygamber (s.a.s.)  “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 ) buyurmuştur.

Genç Gazete Cuma Namazının Önemi Nedir, Cuma Namazı Nasıl Kılınır Camii Mescid (1)

Cuma Namazı Kaç Rek'attır?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Ancak, ibadetin tam anlamıyla eda edilmesi için  Cuma öncesi ve sonrasında sünnet namazlar da kılınmaktadır.

Farzdan önce ve sonra kılınan toplam sekiz rek'at sünnetle birlikte, Cuma namazı on rek'at olarak ifa edilir. Farklı mezheplerde bu sünnetlerin sayısı ve kılınış şekli değişiklik gösterebilir, ancak temelde farz olan iki rek'at üzerinde ittifak vardır.

Genç Gazete Cuma Namazının Önemi Nedir, Cuma Namazı Nasıl Kılınır Camii Mescid (2)

Cuma namazının farzı iki rek'attır. 

Farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).


İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır.

Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir. (Kâsânî, Bedâî’, 1/285)

Genç Gazete Cuma Namazının Önemi Nedir, Cuma Namazı Nasıl Kılınır Camii Mescid (3)

Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Bu ibadet, Müslümanların haftalık manevi yenilenmeleri için bir fırsat sunar ve toplum içinde birlik ve beraberliği pekiştirir. 

Editör: Özkan Duran