Müslümanların haftalık ibadetlerinden  olan Cuma namazı, belli kurallar çerçevesinde ifa edilir. Peki, Cuma namazına geç kalanlar bu ibadetlerini nasıl tamamlamalı?

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun rehberliğinde, Cuma namazına geç kalanlar için yol gösterici bilgiler.

İmam Selam Vermeden Önce Gelenlerin Durumu

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (2)

Geç Kalarak Namaza Yetişenler

Cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen cemaat, bu durumda namaza yetişmiş sayılır. İmamın selâmından sonra, eksik kıldıkları rekatları tamamlamaları gerekir.

"Cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen kimse bu namaza yetişmiş olur. Bu kişi imamın selâm vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar." - Kâsânî, Bedâi‘, 1/267

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (3)

Cuma namazının bir rek'atına yetişen kişi imamın selâmından sonra, ayağa kalkarak bir rek'at daha kılar, namazı tamamlar ve selâm verir. Kendi başına kıldığı bu rek'atta Sübhâneke, besmele, Fâtiha ve zammı sûre ya da birkaç âyet okur.

Camiye geç kalan kişi ikinci rekatı da kaçırmışsa, yani imam ikinci rekatın da rükusunu yapıp oturmuşsa, yine de Cumaya yetişmiş sayılır. İmam selam vermeden yetişen kimse, imamın selâmından sonra ayağa kalkar ve imamla kılamadığı iki rek'atı kılarak namazı tamamlar ve selâm verir. Böylece cuma namazını tamamlamış olur.

Hutbeyi kaçırmış olsa da Cuma namazını kılmış olur.

Berat Kandilinde neler yapabiliriz? Berat kandiline özel bilgiler ve Kandil mesajları... Berat Kandilinde neler yapabiliriz? Berat kandiline özel bilgiler ve Kandil mesajları...

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (4)

İmamın Selamından Sonra Gelenler

İmamın selâmından sonra camiye gelenler ise, Cuma namazına yetişememiş sayılır. Bu durumda onların öğle namazını kılmaları gerekmektedir.

"İmamın selâmından sonra camiye gelen kimse ise namaza yetişmemiş olur." - Kâsânî, Bedâi‘, 1/267

Farklı Mezheplerin Görüşleri

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (5)

Mâlikî ve Şâfiî Mezheplerinin Bakış Açısı

Mâlikî ve Şâfiî mezheplerine göre, Cuma namazına en az bir rek'at yetişmek gerekiyor. Bu mezheplere göre, imamın ikinci rek'at rükûundan doğrulduktan sonra yetişenler, namazlarını öğle namazı olarak tamamlar.

"Mâlikî ve Şâfiîlere göre cumaya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rek'atı imamla birlikte kılmak gerekir." - Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/567; Haraşî, Şerhu Muhtasar, 2/84

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (10)Sonuç olarak, Cuma namazına geç kalanlar için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ve farklı mezheplerin rehberliğindeki bu bilgiler, ibadetlerini doğru şekilde tamamlamak isteyen Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır.

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Editör: AYHAN BAYRAKTAR