Anayasa Mahkemesi (AYM), TRT Genel Müdürü'nün maaşına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin kararında, mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin Anayasa’daki ‘mülkiyet hakkına’ dahil olduğu ve bu konuda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenleme yapılamayacağı belirtildi. Bu karar, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından atanan İdari İşler Başkanlığı personelinin kamu görevine atanma yaş haddini 65 yaş olarak düzenleyen 5434 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinin uygulanmayacağına ilişkin düzenlemeyi de iptal etti. Kararda, bu yaş sınırını kaldıran kuralın, kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin bir düzenleme olduğundan Anayasa’nın mülga 91’inci maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyeceği ifade edildi.

Mahkeme, TRT'nin ihalesiz alım yapamayacağına ve TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memuru kadar maaş ödenmeyeceğine de hükmetti. Bu kararlar, kamu hizmetleri ve mali düzenlemeler açısından önemli değişiklikler getirecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ