G HARFLERİ İLE BAŞLAYAN

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Yazımızın bu bölümünde G harfleri ile başlayan zıt anlamlı kelimeleri paylaşıyoruz. Size eğlenceli bir teklifimiz var. İlk kelimeyi okuyun ve zıt anlamlısını siz söylemeye çalışın.

 KİTAP KÜTÜPHANE (3)

G ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler 

1.       Galip – Mağlup

Kuşadası Belediye Tiyatrosu, küçük yeteneklere kapılarını araladı Kuşadası Belediye Tiyatrosu, küçük yeteneklere kapılarını araladı

 

2.       Gece – Gündüz

 

3.       Güzel – Çirkin

 

4.       Gerçek – Sahte

 

5.       Geçmiş – Gelecek

 

6.       Gelir – Gider

 

7.       Gül-  –  Ağla

 

8.       Genç – Yaşlı

 

9.       Geniş – Dar

 

10.   Geri – İleri

KİTAP KÜTÜPHANE (2)

E-F HARFLERİ İLE BAŞLAYAN

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Yazımızın bu bölümünde E-F  harfleri ile başlayan zıt anlamlı kelimeleri paylaşıyoruz. Size eğlenceli bir teklifimiz var. İlk kelimeyi okuyun ve zıt anlamlısını siz söylemeye çalışın.

kitap (8)

E-F ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 Er – Geç

Erken – Geç

Erkek – Kadın

Eski – Yeni

El (Yabancı) – Tanıdık

Eksik – Fazla

Esaret – Özgürlük

Evet – Hayır

Fakir – Zengin

kitap (4)-1

D HARFİ İLE BAŞLAYAN

ZIT ANLAMLI KELİMELER

 Yazımızın bu bölümünde D harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeleri paylaşıyoruz. Size eğlenceli bir teklifimiz var. İlk kelimeyi okuyun ve zıt anlamlısını siz söylemeye çalışın.

 kitap (7)

1.       Doğal – Yapay

 

2.       Dahil – Hariç

 

3.       Darılmak – Barışmak

 

4.       Dost – Düşman

 

5.       Doğru – Yanlış

 

6.       Doğru – Çarpık (Eğri)

 

7.       Doğu – Batı

 

8.       Dar – Geniş

 

9.       Düz – Eğri

 

10.   Donuk – Parlak

 

11.   Dert – Derman

 

12.   Dik – Eğik

 

13.   Dikit – Sarkıt

 

14.   Dur – Git

 

15.   Duru – Bulanık

 

16.   Düş – Gerçek

 

2-734

 

C-Ç HARFLERİ İLE BAŞLAYAN

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Yazımızın bu bölümünde C ve Ç harfleri ile başlayan zıt anlamlı kelimeleri paylaşıyoruz. Size eğlenceli bir teklifimiz var. İlk kelimeyi okuyun ve zıt anlamlısını siz söylemeye çalışın.

 3-420

1)    Cimri – Cömert

2)    Cılız – Gürbüz

3)    Cevap – Soru

4)    Cesaret – Korkaklık

5)    Çalışkan – Tembel

6)    Çarpma – Bölme

7)    Çabuk – Yavaş

8)    Çekmek – İtmek

9)    Çift – Tek

10) Çukur – Tümsek

 

 

ZIT ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ

2 kelime

 Zıt anlamlı kelimeler, birbirleri ile çelişirler, anlamca birbirinin karşıtıdır. Yazılışları, okunuşları  ve anlamları farklıdır.

 HARF KELİME GRAMER (2)

B HARFİ İLE BAŞLAYAN

ZIT ANLAMLI KELİMELER

HARF KELİME GRAMER (5)

Yazımızın bu bölümünde B harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeleri paylaşıyoruz. Size eğlenceli bir teklifimiz var. İlk kelimeyi okuyun ve zıt anlamlısını siz söylemeye çalışın.

HARF KELİME GRAMER (3)

1)      Bağımsızlık – Tutsaklık

 

2)      Batı – Doğu

 

3)      Bulanık – Duru

 

4)      Büyük – Küçük

 

5)      Bekâr – Evli

 

6)      Bencil – Özgecil

 

7)      Başlamak – Bitirmek

 

8)      Beyaz – Siyah

 

9)      Barış – Savaş

 

10)   Birinci – Sonuncu

 

11)   Bolluk – Kıtlık

 

12)   Boş – Dolu

 

13)   Borç – Alacak

 

14)   Boylam – Enlem

 

 HARF KELİME GRAMER (6)

A HARFİ İLE BAŞLAYAN

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Yazımızın ilk bölümünde A harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeleri paylaşıyoruz. Size eğlenceli bir teklifimiz var. İlk kelimeyi okuyun ve zıt anlamlısını siz söylemeye çalışın.

 

 x5-2

1-Aşağı – Yukarı

 

2-Açık – Kapalı

 

3-Açık – Koyu

 

4-Aktif – Pasif

 

5-Artı – Eksi

 

 x1-12

6-Azami – Asgari

 

7-Alıcı – Satıcı

 

8-Ağır – Hafif

 

9-Ast – Üst

 

10-Acemi – Usta

 x3-7

 

11-Afacan – Uslu

 

12-Anormal – Normal

 

13-Akıllı – Aptal

 

14-Atılgan – Çekingen

 

15-Arka – Ön

 

 x6-1

16-Ak – Kara

 

17-Aç – Tok

 

18-Azalmak – Çoğalmak

 

19-Az – Çok

 

20-Alçak – Yüksek

 x7

 

21-Alt – Üst

 

22-Aynı – Farklı

 

23-Acı – Tatlı

 

24-Alçak gönüllü – Kibirli

 

25-Aydınlık – Karanlık

 x8