Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmalarını düzenleyen yeni bir yönetmelik değişikliğiyle ilgili olarak önemli bir adım attı. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtta Türk öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanının bir şart olarak getirilmesini öngörüyor.

Bakan Tekin'den ara tatil mesajı Bakan Tekin'den ara tatil mesajı

Bu yeni düzenleme, yurt dışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin, uluslararası öğrenci kabul sürecinde daha standart bir ölçüt sunmalarını sağlamak amacıyla yapıldığı görülüyor. YKS, Türkiye'de lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarına girişte kullanılan standart bir sınav olup, öğrencilerin akademik yeterliliklerini değerlendirmek için geniş bir müfredatı kapsar.

Bu değişiklikle birlikte, Türk öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak için YKS'ye girmesi ve belirli bir puanı almaları gerekecek. Bu adımın amacı, Türk öğrencilerin yurtdışındaki eğitim fırsatlarına erişimini düzenlemek ve uluslararası standartlara daha uygun bir başvuru süreci sağlamaktır.

YÖK'ün bu değişikliği yapma nedenlerinden biri, Türkiye'den yurt dışındaki üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler arasında artan bir talep olduğu gerçeğidir. Bu talebin karşılanması ve öğrencilerin adil bir şekilde değerlendirilmesi için, YKS puanı gibi bir ölçütün benimsenmesi önemli bir adım olarak görülmektedir.

Ancak, bu yeni düzenlemenin detayları ve uygulanmasıyla ilgili olarak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, hangi YKS puanının kabul edileceği, başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ve bu değişikliğin mevcut uluslararası öğrenci kabul politikalarını nasıl etkileyeceği gibi konular henüz netleşmemiştir.

YÖK'ün yurt dışındaki üniversitelere kayıt sürecinde YKS puanını bir şart olarak getirmesi, Türk öğrencilerin uluslararası eğitim fırsatlarına erişimini düzenleyen önemli bir değişikliktir. Bu adım, Türk öğrencilerin uluslararası alanda daha rekabetçi hale gelmelerine ve eğitimlerine daha iyi bir şekilde hazırlanmalarına katkıda bulunabilir.

Yeni yönetmelik, Türkiye'de orta öğrenimini tamamlayıp, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda belirtilen başarı sırasına sahip olan ancak yurt dışında lisans eğitimi almak isteyen öğrencileri ilgilendiriyor. Bu öğrencilerin, kayıt olacakları yılın YKS'sine girmeleri ve ilgili program için belirlenen başarı sırası diliminde yer almaları gerekiyor. Yani, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin Türkiye'deki sınavlara girmesi ve belirli bir sıralamaya ulaşması şart koşuluyor. Bu şartı sağlayamayan veya YKS'ye girmeyen öğrencilerin denklik başvuruları reddedilecek.

Özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk gibi bazı alanlarda ise ek şartlar getiriliyor. Bu programlara başvuran öğrencilerin, mezun oldukları yükseköğretim kurumunun, öğrenime başlandığı yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralamalarında en az iki kuruluşta ilk binde yer almaması gerekiyor. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin denklik başvuruları reddedilecek.

Ayrıca, dünya üniversite sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden alınan diplomalara özel bir durum tanınıyor. Yönetmeliğe göre, YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk 400'de yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacak. Bu, özellikle dünya genelinde tanınmış ve prestijli üniversitelerden alınan diplomaların denklik sürecini kolaylaştıracak bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Bu yeni düzenleme, yurt dışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin belirli standartları sağlamalarını ve denklik işlemlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bununla birlikte, öğrencilerin bu şartları yerine getirmesi ve başvurularını zamanında yapmaları önem arz ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi