Günlük argo dilin vazgeçilmez parçalarından biri olan ve sıklıkla kullanılan "Salak" kelimesi, aslında ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin tanımı ve kullanım alanları, edebiyat severlerden dil meraklılarına kadar geniş bir kitleyi ilgilendiriyor.

Bu kelimenin kökeni, anlamı ve günlük kullanımdaki yeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, kelimenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.

Genç Gazete Salak Ne Demek  Birine Salak Mısın Demek Hakaret Suçu Olur Mu (2)

Salak Kelimesinin Kökleri ve Anlamı

"Salak" Ne Demek?

TDK'ya göre "Salak", giyiniş, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kişiyi ifade eden bir sıfat. 

Yine bazı yörelerde aklı dengesi bozuk olup ayıp yerlerini göstererek sokaklarda dolaşan kişilere salak denilmektedir.

Genç Gazete Salak Ne Demek  Birine Salak Mısın Demek Hakaret Suçu Olur Mu (3)

Salak ve Saf Arasındaki Fark nedir?

Genellikle "salak" kelimesi, akılsızlık ve mantıksız davranışlar sergileyen kişiler için kullanılırken, "saf" daha çok iyi niyetli ve kötülük düşünemeyen kişileri tanımlamak için kullanılır. 

"Salak" kelimesi, Türkçede "aptal" kelimesinden evrilmiş olup, zeka yoksunu, alık veya ahmak gibi anlamlara gelmektedir. Zaman içinde kelimenin anlamı ve kullanımı değişim göstermiş, bazı durumlarda küfür olarak kabul edilse de günümüzde daha hafif bir anlamda kullanılmaya başlanmıştır.

Genç Gazete Salak Ne Demek  Birine Salak Mısın Demek Hakaret Suçu Olur Mu (4)

Salak demek hakaret sayılıyor mu?

Salak İfadesi ve Hukuki Durumu

Salak sözcüğü yarım asır öncesine kadar en kötü ve büyük küfürlerden sayılırken günümüzde o denli etkili bir küfür olarak algılanmaz. Tabi bu algı kişiden kişiye ve yöreden yöreye değişebilir.

Yasal olarak, "salak" ifadesi açık bir hakaret olarak kabul edilmese de, kişinin şeref ve saygınlığını rencide edici sözler kapsamında değerlendirilebilir. Bu bağlamda, kullanım amacı ve şekli önemli bir yere sahiptir.

Bir kişiye açıkça; mal, salak, aptal, özürlü, şerefsiz, geri zekalı gibi kelimeler kullanarak sözler söylemek hakaret suçunu oluşturur.

Salak mısın?, Aptal mısın? gibi soru eki içeren söylemler de hakaret suçunu oluşturur.

Arefe ne demek? Arefe gününde neler yapılır? Arefe günü ne zaman? Arefe ne demek? Arefe gününde neler yapılır? Arefe günü ne zaman?

Genç Gazete Salak Ne Demek  Birine Salak Mısın Demek Hakaret Suçu Olur Mu (5)

Yöresel Kullanımlar ve İlgili Terimler

Salahana ve Şalak Kelimeleri

Yöresel olarak "Salahana", başıboş, işsiz veya tembel anlamına gelir. Salahana şeklinde de bu kelime Orta Karadeniz bölgesinde kullanılır.

Bir de Şalak kelimesi var. Şallak olarak da söylenir. "Şalak" kelimesi genellikle olgunlaşmamış kavun veya karpuz için kullanılır. 

Şallak; Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat yörelerinde; Çırılçıplak , dımdızlak, üzerinde (elbise, bilgi ahlak vb.)  hiçbir şeyi olmayan, böyle olduğu halde ayıp yerleri/işleri bile ortalıkta salım salın gezen ve bundan, bunun ayıp/yanlış kötü, gülünecek halde olduğundan bile bihaber zavallı demektir.

Genç Gazete Salak Ne Demek  Birine Salak Mısın Demek Hakaret Suçu Olur Mu (6)

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Editör: AYHAN BAYRAKTAR