Molla Cami'nin Yorumu

Rüyada bir erkeğin eşini boşaması, genellikle olumsuz olarak yorumlanır. Bu tür bir rüya, ekonomik sıkıntılara, ayrılıklara ya da ölüme işaret edebilir.

Evli bir kadın bu rüyayı görürse, kocası ile arasına başka bir kişinin girmesi ve bunun sonucunda tartışmalar çıkması muhtemeldir.

Genç Gazete Rüyada Eşini Boşamak,Eşiyle Boşanmak Ne Anlama Gelir (2)

Diyanet'in Yorumu

Bir kimsenin rüyasında eşini boşadığını görmesi, mevcut huzursuzluğun bir göstergesi olabilir. Bu rüya aynı zamanda mekân değişikliği, işlerin kötüye gitmesi ya da hastalık durumlarında eşin vefatı gibi farklı şekillerde de yorumlanabilir.

Genç Gazete Rüyada Eşini Boşamak,Eşiyle Boşanmak Ne Anlama Gelir (3)

Nablusi'nin Yorumu

Bekar bir bireyin rüyada boşanma görmesi, mevcut durumundan çekilme anlamına gelebilir. Evli bir birey içinse bu rüya, maddi durumun kötüleşmesine ya da hasta olan eşin ölümüne işaret edebilir. Rüyada üç defa talak vermek, geri dönülmez bir durumdan vazgeçiş ya da düşmanlarla barışma anlamına gelir.

Genç Gazete Rüyada Eşini Boşamak,Eşiyle Boşanmak Ne Anlama Gelir (4)

Seyyid Süleyman ve Diğerleri

Ebu Said'ül Vaaz'a göre, bir kimsenin rüyada eşini boşaması, genellikle zenginlikle sonuçlanır. Ancak, bu rüya aynı zamanda görev ya da meslek değişikliğine de işaret edebilir.

Ebu Said'ül Vaaz'ın yorumu şöyledir: Karısını boşadığını gören, zengin olur. Bir rivayete göre rüya sahibi, reisinden ayrılır yahutta vazifesinden azl olunur. Karısını kat'i surette boşadığını gören, işini terk eder. Bir daha o işe geri dönmez. Karısını boşadıktan sonra kıskanan, onu tekrar almak ister. Tabirciler kıskançlığı hırsla yorumlamışlardır.

Genç Gazete Rüyada Eşini Boşamak,Eşiyle Boşanmak Ne Anlama Gelir (5)

İbn-i Şirin, bu rüyanın izzet ve itibar kaybına yol açabileceğini belirtir. 

Hem maymun iştahlı hem de ünlü olanların burcu: Koç burcu Hem maymun iştahlı hem de ünlü olanların burcu: Koç burcu

İbn-i Şirin'in yorumu şöyle: Rüyasında bir tek zevcesini boşayan, izzet ve itibarını kaybeder. Rüya sahibinin başka bir karısı yahutta cariyeleri varsa, malı eksilir. Evli olmadığı halde karısını boşadığını görenin, eceli yakındır.

Kirmani, rüyada boşanmanın zenginlik, ortaklık sona erme, işlerin bozulması gibi farklı durumları işaret ettiğini vurgular.
Karısını boşadığını gören, en sadık dostunu şiddetle azarlar veya onu bir suçla itham eder. Karısını bir talak ile boşayan kendisi veya karısı hasta ise şifaya kavuşur. Zevcesine üç defa boş ol diyen, hastalanır.
Genç Gazete Rüyada Eşini Boşamak,Eşiyle Boşanmak Ne Anlama Gelir (6)

Rüyada kişinin boşadığı hanımına dönmesi, hastanın iyileşmesine yahut rüya sahibinin din, mezhep, sanat veya sehirde önceden bulundugu duruma dönmesine delalet eder.

Rüyada boşanma, çok eski zamanlardan bu yana insanların merak ettiği ve üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Bu rüyalar, bireylerin iç dünyalarındaki çatışma ve endişelerin bir yansıması olabilir. Her bir yorum, rüyanın görüldüğü dönem ve kişisel durumlara göre farklılık gösterebilir.

Kaynak: Ayhan Talha Bayraktar