İhya'ya göre rüyada çan görmek 

İhya'ya göre, kilise çanı geçersiz inanç ve iddiaya, yeminle kazanan tüccara delalet eder. Evinde çan görmek, soyunu devam ettirecek bir kadına işaret eder. Çan sesi, bazen müezzine, haberciye ya da bir durumu ilan eden kimseye işaret eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (8)

Çan sesi bazen müezzine, haberciye ya da bir durumu ilan eden kimseye delalet eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (3)

Molla Cami'ye göre rüyada çan görmek

Molla Cami'ye göre, rüyada çan görmek, simsara yahut evlad sahibi hanıma işarettir. Bazen de çan görmek, şöhrete ve rezilliğe işarettir. Rüyada çan çaldığını görmek, halk arasında doğruluğu kalmamış haberi yayacağı anlamına gelir.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (2)

Diyanet'e göre rüyada çan görmek

Diyanet'e göre, rüyada çan sesinin işitildiğinin görülmesi, müjdeli bir haber alınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir kilisenin kulesine çıkarak çan çaldığını görmesi, o kimsenin herkesten saklamaya çalıştığı bir sırrının başkaları tarafından duyulacağına işarettir.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (7)

Çanın koparak yere düştüğünü ve büyük bir ses çıkardığını görmek, beklenmedik, önemli bir haber alacağına işaret eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (9)

Bazı yorumculara göre, rüyada çan görülmesi din zayıflığı ile tabir edilir. Çan sesi, hayırlı ve güzel ticaretle kafilelerin gelmesine yahut bir cihetten diğer bir cihete nakledilmesine işaret eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (4)

Nablusi'ye göre rüyada çan görmek

Nablusi'ye göre, rüyada hıristiyanların ibadet vaktini bildirmek için çaldıkları çanı görmek, simsara yahut evlad sahibi zevceye ya da müezzine delalet eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (12)

Bazen de çanı görmek, şöhrete ve rezilliğe delalet eder. Rüyada çan çaldığını görmek, halk arasında batıl bir haberi ifşa eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (5)

Çan çalmak, yalan yere yemin etmektir. Hayvanların boyunlarında görülen zil, hayır sahibi bir kimsedir. Bazen de çan, yolculuğa delalet eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (10)

Hıristiyanların çanı, önemli olan şeyler ve düşmanlıkta kendisine uyulup ve onunla doğru yol bulunan bir alime delalet eder.

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (6)

Rüyada çan görmek, çeşitli anlamlar taşır. Çan rüyası, müjdeli haber, şöhret, rezillik, tüccar, müezzin, yemin, hayırsız arkadaş gibi birçok farklı yoruma sahiptir. 

Genc Gazete Ruyada Can Kilise Cani Çan (11)

Kaynak: Haber Merkezi