Rüyada Mal ve Dünyalık İşaretler

Rüyada yeni ve temiz elbisede bit görülmesi, mal ve dünyalık kazanç anlamına gelirken, eski ve kirli elbiselerde görülen bitler borç ve zillete işarettir.

Diyanet yorumlarına göre, rüyada bit görülmesi genellikle mal ve ev halkı ile ilişkilendirilir. Rüyada bitlerin üzerinde gezindiğini görmek, elde edilecek mala veya ev halkının çoğalacağına işarettir.

Genç Gazete Rüyada Bir Görmek (5)

Kirmani bu rüya hakkında diyor ki: "Üzerine bit düştüğünü görenin malından, çok kimse istifade eder. Bitlerin üzerinden döküldüğünü görenin, karı artar. Bitin etinden yediğini görenin ailesi, kendisinden faydalanır. Üzerinde bulunan çok sayıdaki biti süpürmek, iyi değildir. Mal kaybıdır. Bir bit öldüren, hizmetçisine zalimce davranır."
Genç Gazete Rüyada Bir Görmek (1)

Rüyada Sosyal ve Ruhsal İşaretler

Rüyada yerde görülen bitler, zayıf ve aciz insanları temsil eder. Bu insanların rüyada ısırması, kötülemeye yorumlanır.

Büyük bir bitin vücuttan çıkıp gitmesi ise, vefata işaret edebilir.

Rüyada yol ve cadde görmek ne demek? Dini rüya tabirleri Rüyada yol ve cadde görmek ne demek? Dini rüya tabirleri

Nablusi'ye göre, bitler ayrıca kadın, hizmetçi, yardımcı, çocuk, hasta, asker, düşman, ordu, keder gibi çeşitli sosyal ve ruhsal ögeleri temsil edebilir.

Rüyada kendi elbisesinden bit topladığını gören kimseye, büyük bir yalan söylenir. Bir kimseyi rüyada bit ısırsa, insanlar ona söz atar ve ona iftira ederler.

Genç Gazete Rüyada Bir Görmek (3)

Rüyada Keder ve Hastalıklar

İhya'da belirtildiği üzere, çok bit görülmesi kedere, koğucu insanlara işaret eder. Rüyada bit öldürmek, üzüntü ve kederin gitmesine yorulur.

Seyyid Süleyman'a göre, rüyada çok sayıda bit görülmesi, malın artacağına; ancak, bu bitleri süpürmek, mal kaybına işaret eder.

Nablusi, rüyada çok bit görmenin uzun hastalıklara, zarar ve fakirliğe delalet ettiğini belirtir.

Çok bit öldürmek, üzüntü, keder ve sıkıntılı bulunan kimseıün düştüğü üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmasına delalet eder.
Genç Gazete Rüyada Bir Görmek (4)

Rüyada bir biti öldürdüğünü görmek, sünnete muhalif bir davranışta bulunmaya işaret eder

Kaynak: Ayhan Talha Bayraktar