İhya'dan Diyanet'e, çeşitli kaynaklardan derlenen yorumlarla, rüyada boğazlamanın tabirlerini paylaşıyoruz.

İhya'ya göre rüyada boğazlamak

İhya'ya göre rüyada insan veya helal olmayan hayvan boğazlamak, haksızlık yapmaya; bir kadını boğazlamak, meşru olmayan ilişkilere; bir çocuğu boğazlamak, onun olgunluğuna; kendini boğazlamak ise zulmetmeye veya akrabaya iyilik etmeye delalet eder.

Genç Gazete Rüyada Boğazlamak Koyun Davar Inek Keçi (6)

Molla Cami'ye göre rüyada boğazlamak

Molla Cami, boğazlamayı genellikle anne-babaya asi olmaya ve zulme işaret olarak yorumlar.

Bir kimsenin rüyada kendi kendini boğazladığını görmesi, eğer boğazlanırken kan çıkarsa, zulme ve isyana işaret eder. Eğer kan çıkmazsa, akrabaları ziyaret ve iyiliğe işaret eder.

Genç Gazete Rüyada Boğazlamak Koyun Davar Inek Keçi (5)

Diyanet'e göre rüyada boğazlamak

Diyanet, boğazlamayı, rüya sahibinin boğazladığı kişiye zulmetmesi olarak yorumlar. Bu rüyanın, akrabalar arasındaki ilişkilerin kopmasına ya da güçlenmesine delalet edebileceği belirtilir.

Rüyada yol ve cadde görmek ne demek? Dini rüya tabirleri Rüyada yol ve cadde görmek ne demek? Dini rüya tabirleri

Genç Gazete Rüyada Boğazlamak Koyun Davar Inek Keçi (4)

Nablusi'ye göre rüyada boğazlamak

Nablusi, rüyada boğazlamayı, ana-babaya asi olmak ve zulüm olarak değerlendirir. Kendisinin boğazlandığını gören kimse Allah Teala'ya sığınsın, der.

Birisini boğazladığını veya birisinin kendisini boğazladığını gören kimsenin işlerinin tamam olmasına delildir. Eğer kesilen hapis ise hapislikten kurtulur, korkuyorsa, korkusundan emin olur, köle ise azat edilir, esir ise esaretten kurtulur.

Üzüntü ve kederli bir kimsenin kendisinin rüyada boğazlandığını görmesi, üzüntü ve kederinin gitmesine delalet eder. Rüyada boğazlamak, nikaha da delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığım görse, o kimse evlenir.

Genç Gazete Rüyada Boğazlamak Koyun Davar Inek Keçi (3)

Seyyid Süleyman'a göre rüyada boğazlamak

Seyyid Süleyman'a göre rüyada bir kimseyi boğazlamak, o kişiye zulmetmeye işarettir. Aile üyeleriyle ilişkilerde değişiklikler yaşanabileceği yorumu yapılır.

Genç Gazete Rüyada Boğazlamak Koyun Davar Inek Keçi (1)

Kendi nefsini boğazlayan, karısıyla haram bir fiil işler. Ebeveyninden birini yahut evladını kestiği halde kan çıkmadığını gören, onlarla iyi olur. Kan çıkarsa kendisi ana ve babasına isyan eder. Yahutta evladı asi olur.

Bir kadını boğazlayan, onunla yakınlaşır. Dişi bir hayvanı boğazından kesen bir kadına yakın olur.

Boğazlamak yani boğazından kesmek rüyası, bazılarına göre hayır değildir.

Kaynak: Ayhan Talha Bayraktar