Türkiye’nin otomotiv pazarına son dönemde birçok elektrikli otomobil markası giriş yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ise Türkiye’ye ithalat ve satış yapmak isteyen markalara birtakım zorunluluklar getiriyor.

Elektrikli araç ithalatında yetkili servis ve çağrı merkezi istenecek

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, elektrikli araç ithalatı yapacak firmaların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bu şartların başında, ithalatçı firmaların Türkiye’nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis kurmaları gerekiyor. Ayrıca servislerin TSE standartlarına uyması zorunlu olacak.

Diğer bir şart ise, elektrikli araçların alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu personelin belgelendirilmiş olması. Koşullar arasında ayrıca her marka için en az 40 kişilik çağrı merkezi ve ithalatçı markanın Türkiye temsilcisinin olması isteniyor.

Kia Ev6 Front Quarter Closer

Bu karar özellikle Çinli elektrikli otomobil üreticilerini etkileyecek. Türkiye pazarında satış yapmak isteyen markalar, servis ağı ve altyapı şartlarını artık daha geniş kapsamlı kurmak zorunda kalacak. Uzmanlar, müşterilere servis desteği sağlanması için bu kararın doğru olduğunu söyledi.

Elektrikli araç ithalatına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

Araba Alırken Kesinlikle Dikkate Almanız Gereken Şeyler Araba Alırken Kesinlikle Dikkate Almanız Gereken Şeyler
 • (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranır. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gereklidir.
 • (2) İzin Belgesi düzenlenebilmesi için;
  • a) İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,
  • b) Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,
  • c) İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,
  • ç) İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,
  • d) Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,
 • koşullarının bir arada sağlanması gerekir.Elektrikli