Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden biri olarak bilinir ve sıkça deprem konularında yaptığı açıklamalarla dikkat çeker. Son olarak katıldığı bir canlı yayında, Tunceli, Bingöl ve Erzincan gibi illere yönelik önemli bir deprem uyarısında bulundu. Bu uyarılar, bölgedeki fay hatları ve geçmişte yaşanan depremlerin analizi üzerine dayanmaktadır.

Görür, geçmişteki 7.2 büyüklüğündeki depremi referans alarak, bölgedeki fay hattının periyodunun dolduğunu belirtti. Bu durum, bölgede bir deprem riskinin arttığını gösteriyor. Ancak, Görür'ün özellikle vurguladığı nokta, İstanbul'a dair yapılan uyarılardı. Görür, İstanbul'da yaşanabilecek maksimum büyüklükteki bir depremin 7.5 olduğunu belirterek, bu durumun ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve stratejik öneme sahip şehirlerinden biri olması nedeniyle, burada meydana gelebilecek büyük bir deprem ulusal bir felakete neden olabilir. Görür'ün uyarıları, şehirde alınması gereken önlemlerin ve deprem hazırlıklarının önemini vurgulamaktadır.

Bu tür uyarılar, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların deprem hazırlıkları konusunda daha fazla çaba harcamasını teşvik etmektedir. Görür'ün belirttiği gibi, fay hatlarının periyotları doldukça, deprem riski artar ve bu nedenle önleyici tedbirlerin alınması hayati öneme sahiptir.

Uzmanların bu tür uyarılarını dikkate alarak, bölge halkının deprem bilinci ve hazırlığı konusunda bilinçlenmesi önemlidir. Güvenli bina yapıları, acil durum planları ve toplumun genel olarak deprem konusundaki bilgi seviyesinin arttırılması, potansiyel felaketlerle başa çıkma konusunda önemli adımlardır.

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yönelik deprem uyarılarında bulundu. Özellikle Tunceli, Bingöl ve Erzincan gibi illerle birlikte İstanbul'un da deprem riskine dikkat çeken Görür, geçmişteki depremleri referans alarak fay hatlarının periyodunu değerlendirdi.

Seçim rekabeti dijital pazarlamaya yansıdı Seçim rekabeti dijital pazarlamaya yansıdı

1999 depremlerinden sonra dikkat çektiği Kahramanmaraş, Malatya ve Çelikhan gibi bölgelerdeki uyarıların ciddiye alınmamasının, sonrasında yaşanan depremlerle doğrulandığını belirten Prof. Dr. Görür, benzer bir durumun Tunceli için geçerli olduğunu ifade etti. Tunceli Valisi'nin duyarlı bir şekilde harekete geçtiğini belirten Görür, diğer yer bilimcilerle birlikte bu bölgelerdeki deprem riskini vurguladı.

Özellikle Erzincan ve Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Görür, bu fay hattındaki periyodun dolduğunu ve deprem olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi. Yedisu Fayı adı verilen bu fayda en son 1794 yılında 7.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Görür, 250 yıllık bir periyodu doldurduğunu ve bu nedenle bu bölgelerde deprem riskinin arttığını belirtti.

İstanbul'daki deprem riskine de değinen Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nin genel olarak gerilim altında olduğunu ifade etti. Marmara Denizi'nin içerisindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda bir deprem beklediklerini vurgulayan Görür, özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı'nın kırılması durumunda İstanbul'da maksimum 7.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu uyarıları, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının deprem hazırlıklarını arttırmaları, yapı stokunu güçlendirmeleri ve halkı bilinçlendirmeleri için önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara düşen sorumlulukların ön plana çıktığı bu süreçte, bilimsel verilere dayanarak alınacak önlemler, can ve mal kayıplarını minimize etme açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi