Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından araç satışında yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenleme iptal edildi.

Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem

Anayasa Mahkemesi, Trafik Sigortası kapsamında araç satışı sonrasında zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine dair düzenlemeyi iptal etti.

Bu karar, Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucunda alındı. Söz konusu düzenlemenin, Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alması nedeniyle Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.

Bu düzenleme, araç satışı veya devri sonrasında yeni işletenin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünü içeriyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla, söz konusu düzenleme iptal edilmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek bunu iptal etti.

Kararda, bir kişinin üzerinde hukuki ve fiili olarak denetim ve kontrol imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir zorunluluk olmadığına vurgu yapıldı.

Dolayısıyla, aracın devriyle birlikte sigortalının artık işleten sıfatını kaybettiği durumlarda, sigorta sözleşmesinin feshedilmemesi halinde dahi yeni işletenin üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumlu tutulmasına imkan tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varıldı.

Bu kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre verildiği ifade ediliyor. Bu iptalin, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik olduğu ve gelecekte trafik sigortası uygulamalarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi