Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi.

0x0-merkez-bankasi-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-zorunlu-karsilik-oranlarinda-degisiklik-1692482834713

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YER ALAN DETAYLAR:

Emeklilere Yapılacak Zam: Yol Haritası ve Beklentiler Emeklilere Yapılacak Zam: Yol Haritası ve Beklentiler


MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ilk cümle ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci cümle eklenmiştir.

"Zorunlu karşılığa tabi Türk lirası kalemler için tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarına usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanır."

"Zorunlu karşılığa tabi yabancı para kalemler için tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarına usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanır."

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10/C maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Tebliğ 18/8/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.