Alıcı, Satıcı ve IBAN Kiralayan: Üç Taraflı İlişki

IBAN denetimi, alıcı, satıcı ve IBAN kiralayan olmak üzere üç taraflı bir ilişkiyi etkiliyor. Her bir tarafın başına ne gelebileceğine bakalım.

Satıcının Durumu: IBAN Yoluyla Tahsilat

Satıcının IBAN numarası üzerinden ödeme alması durumunda, eğer gerekli belgeler düzenlenmemişse veya üçüncü bir kişinin hesabı kullanılmışsa vergi yasalarına aykırılık söz konusu olabilir. Bu durumda, satıcı şu cezalara maruz kalabilir:

Altın Güne Yükselişle Başladı: 28 Mayıs 2024 Güncel Altın Fiyatları Altın Güne Yükselişle Başladı: 28 Mayıs 2024 Güncel Altın Fiyatları
  • Yüzde 20 KDV
  • Yüzde 20 Gelir Vergisi veya duruma göre Kurumlar Vergisi
  • Yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası
  • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler

IIban Genç Gzetee

BAN Kiralayanın Sorumluluğu

IBAN kiralayan, hesabını ücret karşılığında başkasına kullandırıyorsa vergi mükellefiyeti doğabilir. Gelir üzerinden vergilendirilme ve vergi ziyaı cezaları gibi yaptırımlarla karşılaşabilir. Ayrıca  Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Alıcının Durumu

Alıcı, işlem sırasında göz yumarak veya bilinçli olarak vergi kaçaklarına yardım etmiş olabilir. Ancak, genellikle alıcının kamu borcuyla karşı karşıya kalması beklenmez.

Kaynak: Haber Merkezi