Kurban Eti nasıl dağıtılmalı?

1-Yoksullara Dağıtılmalı

Hanefî mezhebine göre, kurban etinin tamamının evde bırakılması da mümkündür. Ancak, durumu iyi olan Müslümanların, muhtaçların arttığı dönemlerde etin çoğunu veya tamamını dağıtmaları daha uygun görülmüştür. Kurban etinin üçte birini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak sünnettir.

"Kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir. Ancak durumu iyi olan Müslümanların, muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur."

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar: Zihin Açıklığı ve Başarı İçin Sınav Duaları Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar: Zihin Açıklığı ve Başarı İçin Sınav Duaları

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (10)

2-Akraba ve Komşularla ikram edilmeli

Kurban etinin bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması tavsiye edilmektedir. Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamalarına göre kurban eti, üçe taksim edilerek bir kısmı yoksullara dağıtılmalı, bir kısmı akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmalı, kalan kısmı ise evde tüketilmelidir.

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (9)

Kasaba Kurban kesim ücreti vermek caiz mi?

Hayvanın kesim işlemiyle uğraşmak da kişiye sevap kazandırır. Ancak mesleği ve yeteneği uygun olan bu işi meslek olarak da yapabilir. Mesleği gereği ya da kazanç sağlamak için başkalarının kurbanını kesme hizmeti sunan kasabın ücret alması caizdir.

Şu nokta önemli kurban kesim ücreti karşılığında, kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez. Bu ücret kurbandan bağımsız ayrı bir bütçeden verilmelidir.

Hz. Ali’nin rivayet ettiği bir hadiste, Resûlullah Efendimiz (s.a.v) bu konuya açıklık getirmiştir:

Hz. Ali’nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.”

Genc Gazete Kurban Kurbanlik Koc Koyun Inek Dana (8)

Kurban kestirenin Kurban Namazı kılması zorunlu mu?

Esas olarak kurban namazı diye özel bir namaz yoktur. Bayram namazı aynı zamanda kurban namazıdır. Ancak kişi, nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir.

Kurban kesen kişi de kurban kesildikten sonra şükür amacıyla iki rek'at nâfile namaz kılabilir. Bu namaz zorunlu bir namaz değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulu  kararına göre: "Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir."

ATB

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu