Allah tarafından gönderilen ilahî kitapların sonuncusu olan Kur’an, Hz. Muhammed’e yirmi üç yıllık bir zaman diliminde indirilmiştir.

Kur’an’da 114 sure ve altı binin üzerinde ayet bulunur. Âyetlerin sureler içerisindeki sıralamasını/tertibini bizzat Peygamberimiz, Cebrail’in yönlendirmesi doğrultusunda yapmıştır.

Yani inen ayetin hangi sure içinde bulunacağı veya o surenin hangi sureden önce ya da sonra yer alacağı, o zaman belirlenmiştir.

Cebrail ile Hz. Peygamber arasında Kur’an’ın her sene karşılıklı okunduğunu/mukabele edildiğini biliyoruz.

Eğer ayetlerin sıralaması o zamandan belli olmasaydı metin okunsa bile dinleyenin takip etmesi mümkün olmazdı.

Kur’an bir kitap hâlinde yazılırken de Hz. Peygamber’in vefatından önce belli olan sıralama esas alınmış ve o dönemde bununla ilgili herhangi bir görüş ayrılığı meydana gelmemiştir.

Editör: Ramazan Yavuz