Fabrikada korkutan yangın Fabrikada korkutan yangın

Allah tarafından gönderilen ilahî kitapların sonuncusu olan Kur’an, Hz. Muhammed’e yirmi üç yıllık bir zaman diliminde indirilmiştir.

Kur’an’da 114 sure ve altı binin üzerinde ayet bulunur. Âyetlerin sureler içerisindeki sıralamasını/tertibini bizzat Peygamberimiz, Cebrail’in yönlendirmesi doğrultusunda yapmıştır.

Yani inen ayetin hangi sure içinde bulunacağı veya o surenin hangi sureden önce ya da sonra yer alacağı, o zaman belirlenmiştir.

Cebrail ile Hz. Peygamber arasında Kur’an’ın her sene karşılıklı okunduğunu/mukabele edildiğini biliyoruz.

Eğer ayetlerin sıralaması o zamandan belli olmasaydı metin okunsa bile dinleyenin takip etmesi mümkün olmazdı.

Kur’an bir kitap hâlinde yazılırken de Hz. Peygamber’in vefatından önce belli olan sıralama esas alınmış ve o dönemde bununla ilgili herhangi bir görüş ayrılığı meydana gelmemiştir.