Recep Akakuş

Paşaören Köyü

21 Şubat 2019 / Perşembe 10:10:57 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Paşaören Köyü, İnegöl’ün güneyinde ve Uludağ’ın kuzey cephesinde, engebeli ve parçalı bir arazi üzerinde kurulmuştur. Çevre,ormanlarla kaplıdır. Kuruluşu, yüzyıllar öncesine gider.

İnegöl fatihi Turgut Alp’in yerleştiği Gence Köyü civarında yer aldığından Turguteli köylerine dâhildir.

Geçimleri, başta orman ürünleri olmak üzere kısmen tarım ve ziraattır. Sebze ve meyvecilik de yapılmaktadır. Kestane ve ceviz, bu ürünlerin başında gelmektedir.

Yakın çevresinde, Süle, Çaylıca, Gülbahçe, Sarıpınar ve Doğanyurdu köyleri vardır. İnegöl’e uzaklığı, 12 kilometredir.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 286 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 121’i kadın ve 122’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu,243 kişiye düşmüştür.İnegöl şehir merkezi ile irtibatı, Cerrah Kasabası üzerinden direkt olarak sağlandığı gibi Cerrah ve Süle üzerinden de sağlanır.

Tarihî bir niteliğe sahip olan Paşaören Köyü, bu ismi 1960’lı yıllarda almıştır.Eski adı Kirles’tir Halk arasında ise Killez veya Kirlez tarzında söylenir.

Stratejik bir bölge olduğundan İnegöl fatihi Turgut Alp, bu yöredeki Gence/Turgt Alp Köyü’ne yerleşmiş ve burasını da sahip olduğu silahlı birliğin, konuşlanma yeri olarak, değerlendirmiştir.

Suyu bol, Havası temiz ve av hayvanları çeşitlidir. Bitki örtüsü de çok zengindir.İşte bu ve benzeri özelliklerinden dolayı; Osmanlı’nın kuruluş yıllarından itibaren bu yöre, iskâna açılmış ve burası, dâima, emniyet kuvvetlerine, silahlı birlik yöneticilerine dirlik olarak tahsis olunmuştur.

Tarihi kayıtlara göre burası, İnegöl Subaşı’sının dirliğidir.

RÜŞTİYE KÖYÜ

Rüştiye Köyü, İnegöl’ün güneydoğusunda ve Mezit Boğazı’nda konuşlanmıştır. Ahî Dağı ile Domaniç Dağları’nın arasında sınır teşkil eden Mezit Deresi’nin kuzey yakasında ve Bursa-Eskişehir anayolu üzerinde bulunur.

Yöreye adını veren Karacakaya taş kütlesi, Rüştiye Köyü’nün doğusunda ve de yakın civarındadır. Bitki örtüsü itibariyle yöre, baltalık tabir edilen meşe ormanı ile kaplıdır. Arazisi güneye doğru Mezit Dere yatağına doğru hafif meyillî ve parçalıdır.

Geçimleri tarım ve ziraata dayanır. Orman ürünlerinden de yararlanılır. Mezit Deresi boyunca selvi kavağı dikimi de yapılmaktadır.Yakın çevresinde, Yeni Karacakaya, Eski Karacakaya, İhsaniye/ Kara-tikenlik, Yukarıballık köyleri ile Tahtaköprü Kasabası yer alır.

İnegöl şehir merkezine uzaklığı 22 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 116 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 39’u kadın ve 57’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 96 kişiye düşmüştür. Rüştiye Köy nüfusunu Kafkas kökenli göçmenler oluşturur.

Halk arasında 93 Muharebesi olarak bilinen 1876-1877 TürkRus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya göç etmişler ve devletçe buraya iskân edilmişlerdir. Alt kimlik itibariyle Ahbazdırlar ve Abazaca konuşurlar.

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)