Talha Bayraktar

K.Kerim Sayıları/ Tanrı Üçtür Diyenler

14 Kasım 2019 / Perşembe 08:28:42 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Ey kendilerine daha önce Kitap verilenler! Dininiz konusunda haddi aşmayın. Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin.Şüphesiz Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah'ın elçisidir. O Allah’ın Meryem’de yarattığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve elçisine inanın. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bu yanlışa son verin. Allah, ancak tek bir ilahtır. O’nun çocuğa ihtiyacı yoktur.  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’ nundur. Koruyucu olarak Allah yeter.  (NİSA 171)

 

Tanrı üçtür diyenler Hristiyanlardır.Onlar haşa Hz.İsa’ya Allah’ın oğlu diyorlar. Ve Ruhul-Kudüs ile birlikte 3 tanrının var olduğuna inanıyorlar. Baba, oğul ve Rûhu'l Kudüs…Bu inanca teslis inancı deniyor. Bu inanca göre; "îlahlık; Allah, İsa ve Meryem arasında ortaktır.

Yahudiler Hz.İsa’ya karşı çok aşırıya gittiler. Hz. İsa’nın zina sonucu dünyaya geldiği iftirasını attılar. Yahudiler Hz.İsa’nın en büyük düşmanıdır. Öyle ki Hz.İsa’yı öldürmek istediler ancak başaramadılar.

Hıristiyanlar da Hz.İsa’yı sevme konusunda çok aşırı gittiler ve O’nu ilahlaştırdılar. Hz.İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu iftirasını attılar. Aslında böyle yaparak gerçek İsa’yı manen öldürmüş oldular. Yarı tanrı, yarı insan bir İsa uydurdular.

Resulullah Efendimiz bu aşırı sevgi konusunda ümmetini şu sözlerle uyarmıştır: “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı derecede övdükleri gibi beni övmeyin. Çünkü ben de ancak bir kulum. Benim için «O, Allah'ın kulu ve peygamberidir.” deyin.”

Biz Müslümanlar; Allah’ın gönderdiği tüm elçilerine inandığımız gibi Hz.İsa’ya da inanırız. Hz.İsa Allah’ın kulu ve elçisidir.

Bir Hıristiyan heyeti, Rasulullah Efendimiz’e (s.a.v.) gelerek : "Ya Muhammed, Bizim ilâhımızı niçin ayıplıyorsun? dediler. Rasulullah Efendimiz (s.a.v.): "Sizin ilahınız da kim? diye sordu. Onlar: "İsâ" diye cevap verdiler. Rasulullah Efendimiz (s.a.v.): "Ben onun hakkında ne diyormuşum? Diye sordu. Onlar da: "O, Allah'ın kulu ve elçisidir" diyormuşsun” dediler. Rasulullah Efendimiz (s.a.v.): “Onun, Allah'ın kulu olması utamlacak bir şey midir?" buyurdular. Onlar ise "Evet, bu, onun için utanılacak bir şeydir" dediler. Bunun üzerine şu Ayet-i Kerime nazil oldu:“Ne İsa Mesih, Allah'a kulluk yapmaktan kaçınır ne de Allah'a yaklaştırılmış olan melekler. Kim, Allah'a kulluk etmekten çekinirse bilsin ki Allah, hepsini huzurunda toplayacaktır.” (NİSA 172)

Aslında Hz.İsa, Hıristiyanlık diye bir din getirmemiştir. O da tüm peygamberler gibi tevhid inancını insanlara tebliğ etmiştir. Bütün peygamberler gibi O da İslam peygamberidir. O’na inanıp bağlananlar da Müslüman idiler.

Rivayetlere göre Hz.İsa’dan sonra hristiyanlar yaklaşık bir asır İslâm dini üzere inanca ve ibadete sahip olmuşlardır. Ancak Hz.İsa’dan sonra tevhid inancından sapıp, Hz.İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu iddia edenler, şirke düşüp müşrik olmuşlardır.

Bu sapık inancı ilk ortaya atan Pavlus’tur. Pavlus, Hz.isa düşmanı bir yahudi iken milâdın 38. yılında, Hz. İsa ile mana âleminde görüştüğünü iddia etmiş ve Hıristiyanlığı kabul ettiğini söylemiştir. Sonrasında Aziz gibi davranarak çevresinde güven kazanmış, Kilise kurallarını koyacak kadar Hristiyanlar arasında yer sahibi olmuştur. Yazdığı İncil’de 3 tanrrı inancını ortaya koymuştur. Pavlus’un yaydığı sapık görüşü şu idi: «İsa insan değildi, fakat insan gibi göründü. Cisim değildi, fakat cisim gibi göründü. O Allah'ın oğlu idi.»  Pavlus’un sapık fikirleri, diğer İncil yazarlarını da etkilemiştir.

Allah (c.c) Adem babamızı anne babasız, Hz, İsa’yı da babasız yaratmıştır. Bu sebeple Hz.İsa’ya Allah’ın Kelimesi denmiştir. Allah’ın Ol emri ile Hz.Meryem annemizden dünyaya gelmiştir. İşte buradan hareketle Hıristiyanlar babasız dünyaya gelen Hz.İsa’ya bir baba tanrı uydurmuşlar, O’nu da Tanrının oğlu kabul etmişlerdir.

Ayet-i Kerime’de geçtiği gibi Hz.İsa, Allah’tan bir ruhtur. Tıpkı yoktan yaratılan Hz.Adem babamız gibi… Hıristiyanlar bunu Allah’ın ruhu olarak değiştirdiler ve Allah’ın ruhunun Hz.İsa’da vücuda geldiğini iddia ettiler.

K.Kerim, Hz.İsa’nın Meryem oğlu olduğunu özellikle vurgular. K.Kerim’de annesinin ismiyle anılan başka bir Peygamber yoktur. K.Kerim’de Hz.Meryem  adı ile bir sure olduğu gibi K.Kerim’de 30 yerde de ismi geçmektedir.

Hem Allah’ın birliğine inanıyorlar, hem de 3 tanrı var diyorlar. Bu ne büyük bir tezattır, ne büyük bir sapıklıktır.Bu inanca sahip olanlar kesin kafir olmuşlardır. Allah’a şirk koştukları için aynı zamanda müşriktirler.Onlar bilmiyorlar mı ki; Allah’ın bir insanı yaratmak için bir babanın menisine ya da bir annenin rahmine ihtiyacı yoktur. Allah yaratmak istediği zaman ol der o şey oluverir.

 

Tüm Yorumları Göster (0)