Talha Bayraktar

K.KERİM SAYILARI / 2 YAY ARASI

25 Ocak 2021 / Pazartesi 09:50:41 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Sonra Muhammed'e yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.” (NECM 8, 9)

UZAYDA YOLCULUK: Peygamberlerden bir kısmı dünya dışına çıkmış ve uzayda yolculuk yapmışlardır. Bu Peygamberlerin ilki Hz.Adem’dir. Hz.Adem, Hz.Havva annemizle birlikte dünya dışından getirilerek, dünya semasından dünyaya indirilmişlerdir. Uzayda yani dünya dışında yolculuk yapan Peygamberlerin sonuncusu Hz.Muhammed Mustafa’dır. (s.a.v)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) İsra olayında, insanoğlunun sahip olduğu ve olabileceği en hızlı ulaşım vasıtasılarından daha hızlı ve donanımlı, Burak olarak isimlendirilen bir araçla Mekke’den Kudüs’e yolculuk yapmıştır.

Yolculuğun ikinci aşamasında, Miraç olayında, insanoğlunun sahip olduğu ve olabileceği uzay araçlarından daha üstün teknoloji ve donanıma sahip bir vasıtayla gökyüzüne yükselmiş, dünya atmosferinin dışına çıkmış, güneş galaksisi başta olmak üzere yıldızlar ve galaksiler arası uzay yolculuğu yapmış ve kâinatın bilinmeyen sırlarına ulaşmıştır.

Aya ilk çıkan insan da Resulullah Efendimiz’dir.(s.a.v) İşte Necm suresi, yani Yıldız suresi Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) bu uzay yolculuğuna dairdir.  Taberi diyor ki: "Resulullah Efendimiz (s.a.v) Miraç yolculuğuna çıktığında, Cebrail ile birlikte güneşin doğduğu yere doğru yol aldılar. Sonra yukarı doğru yükseldiler ve dik bir şekilde gittiler”[1]

İsra suresi de bu yolculuğun ilk aşamasını bize haber vermektedir: “ Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” [2]

Birinci aşama: İsra… Mekke’den Kudüs’e yolculuk… İkinci aşama: Miraç… Kudüs’ten kâinatın sırlarına yolculuk…[3]

YOL REHBERİ HZ.CEBRAİL: Bu kâinat yolculuğunda Meleklerin en büyüğü Hz.Cebrail, Resulullah Efendimiz’e rehberlik ve yol arkadaşlığı yapmıştır.[4]  Hz. Abdullah İbn Mes'ud'un (r.a) rivayetine göre; Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v), insan suretine de girebilen Hz.Cebrail’i, melek suretinde iki defa görmüştür. Birincisinde dünyada, vahyin ilk günlerinde, Hz.Cebrail Mekke’de, ufku kaplamıştı. İkincisinde; Miraç yolculuğunda, Hz.Cebrail, Resulullah Efendimiz’e (s.a.v) melek suretinde eşlik etmişti.

Bir yay düşünün. Yay kirişi ile yayın tutacak yeri arasındaki uzaklığı ne kadar olur? İşte o kadar yakın… “İki yay arası kadar” ifadesi burada yakınlığa teşbihtir. Hz.Cebrail, melek suretinde bu derece yaklaştı Resulullah Efendimiz’e…(s.a.v)

Abdullah b. Mes'ud (r.a) bu konuda demiştir ki: "Muhammed (s.a.v) Cebrail'i gördü. Cebrail'in altı yüz kanadı vardı”[5]

Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde iki yay kavramını şöyle açıklar:Araplar cahiliye döneminde bir ittifak kurmak üzere anlaşacakları zaman iki yay çıkarır, birini diğerinin üzerine koyarak ikisinin kâbını birleştirirler, sonra da ikisini beraber çekip onlarla bir ok atarlardı. Bu, onlardan birinin razı olacağı şeye diğerlerinin de razı olacağını, birisini kızdıran şeyin diğerlerini de kızdıracağını ifade eden bir birlik antlaşmasıydı ve aksi mümkün olmayacak tarzda söz birliği ettiklerini gösteriyordu. Bu anlamda kâb, miktar mânâsına değil, üst üste gelen iki yayın birlik manzarasını gözler önüne seren kabza ile kiriş arası demektir. Görülüyor ki bu mânâ, hem diğerinden daha fazla bir yakınlık tasvir etmekte, hem de mânevî bir yakınlığı göstermektedir.”[6] (YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

 

 

 

 

 

 


[1] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri

[2] İsra suresi 1

[3] Buhârî, “?alât”, 1, “Tev?îd”, 37, “Enbiyâ?”, 5, “Bed?ü’l-?al?”, 7, “Menâ?ıb”, 24, “Menâ?ıbü’l-en?âr”, 42 /Müslim, “Îmân”, 259, 262-263, “Fe?â?il”, 164

[4] Buharı, Tevhid, bab: 37

[5] Buhari, K.Tcfsir el-Kur'an, Sure: 53, bab: 1

[6] Kuran Dili Hak Dini

Tüm Yorumları Göster (0)