Abdülvasih Duran

İnsanlara Baktım Şunu Gördüm

27 Kasım 2014 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Şakik-i Belhi öğretmen (hoca),öğrencisi de Hatem el Asam.
Hoca öğrencisine sorar: -?Hatem Kaç yıldır yanımda ders görüyorsun?? 

Öğrencisi  cevap verir :-?Hocam tam 33 yıldır  senden ders alıyorum?.

Hoca-?Peki bu süre içerisinde benden neler öğrendin?? 
Öğrencisi  cevap verir:-?Hocam bu süre içerisinde senden 8 mesele (konu) öğrendim?. 

Hoca,tam sinirlenmek üzereyken sinirlerine hakim olur  ve şöyle der:?Ömrüm seninle geçtiği halde benden sadece 8 mesele mi öğrendin??.

Hatem:-?Evet hocam.Ben yalan konuşmayı sevmem,sadece  8 mesele öğrendim.? 
Şakik :-?Söyle de dinleyelim? der.

        Hatem  anlatmaya başlar:

1-)Hocam, baktım ki herkesin ayrı ayrı bir dostu,arkadaşı var.Bunların hepsi mezara kadar giderler fakat geri gelmek zorunda kalıyorlar.Ben ise beni mezarda da yalnız bırakmayacak bir dost aradım ve hadis-i şeriflere baktım.Bir hadiste Resulullah?ın(sav) şöyle buyurduğunu gördüm:?Ademoğlu (insan) ölünce mezarına kadar 3 şey gider.Bunlardan biri kalır,ikisi geri döner.Kalan, kişinin ameli, geri dönenler ise malı ve ailesidir.? Bende bu Hadis-i Şerifi kendime ölçü yaparak beni  mezarımda yalnız bırakmayan Salih amel işlemeye başladım.

2-)İnsanlara baktım ki çoğu insan nefsine esir olmuş.Bunun doğru olup olmadığını anlamak için  Kur?an?daki ayetlere baktım ve şu ayeti gördüm:? Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.?(Naziat-40,41).Bu ayetten anladım ki     kim nefsinin esiri olmazsa cennete girecektir.

3-)Baktım ki herkes elindeki sermayesini koruyor,onları tüketmemek için ve daha fazla biriktirmek için elinden geleni yapıyor.Kur?an?a baktım ve şu ayetleri gördüm:? Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.?(Nahl-96).Oysa Allah bizden malı saklamayı değil infak etmemizi istemektedir:? Onlar gaybe  inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar ?(Bakara-3).

4-)Baktım ki insanlar üstünlüğü malda, mevkide, makamda, soyda, v.b yerlerde arıyorlar.Halbuki bunların hiçbiri üstün olmayı gerektiren unsurlar  değildir ve geçici şeylerdir.Kur?an?a baktım ve şu ayetleri gördüm:? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.?(Rahman-26-27). ?Ey insanlar Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O?na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.?(Hucurat-13).?? Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah?ın, Peygamberinin ve mü?minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.?? (Münafikun-8).

5-)Baktım ki insanlar birbirlerini kandırmaya,aldatmaya çalışıyor,daha çok kazanmak için  hile yollarına başvuruyor,birbirlerine haset(kıskançlık) duyuyorlar.Yine Ayet-i kerimeye baktım ve şunu gördüm:? Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır.?(Zuhruf-32).Resulullah?ın(sav) de şu Hadisi Şerifini gördüm:?Ümmetim için en çok korktuğum şey, malları çoğalacak ama bunu kıskançlık meselesi yapıp birbirlerini öldürmeleridir.?

6-)Baktım ki insanlar birbirlerine düşman oluyor ve birbirlerine zarar veriyorlar.Kur?an?a baktım ve şu ayetleri gördüm:? Mü?minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah?a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.?(Hucurat-10).? Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.?(Fatır-6).

7-)Baktım ki insanlar bir lokma ekmek kazanmak  için helal-haram demeden her türlü zillete katlanıyor.Onurunu ve gururunu feda edebiliyor.Oysa Kur?an bize şunu emrediyor:? Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah?a âit olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz?da yazılı) dır.?(Hud-6).Demek ki insan çalışmalı ama çalışırken harama,zillete ve onur kırıcı durumlara düşmesine gerek yoktur.

8-)Baktım ki insanlar servetine,ticaretine ve kendi gibi fani varlıklara güveniyor.Oysa biliyoruz ki?ağaca dayanma kurur,insana dayanma ölür?.Gerçek dayanak ve sonsuz güç sahibi olan Allah?tır.Kur?an şöyle buyuruyor:? Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah?a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.?(Talak-3).
      
          Bütün bunları dinleyen hoca Şakik-i Belhi şöyle der:?Allah seni muvaffak etsin.doğrusu ben  Tevratı,İncili, Zeburu ve Kur?an-ı Kerim?i inceledim.Bütün işlerin temelini bu  8 meselede buldum.Kim bu 8 maddeye gerçek manada uyarsa bilsin ki İslam dinini anlamış ve uygulamıştır.

Abdulvasih DURAN

Tüm Yorumları Göster (0)