Abdülvasih Duran

HERKESİN BİR İSMAİL’İ VARDIR

30 Ağustos 2017 / Çarşamba 17:44:18 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Nasip olursa (İnşallah) 1 Eylül Cuma günü (yarın)  Kurban Bayramına ulaşmış olacağız.Yüce Rabbimiz bizleri bir bayrama daha kavuşturduğu için hamd ediyor ve bayramların hakkımızda hayırlara vesile olmasını yine Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.  Kurban  konusu insanlık tarihinde çok eskilere dayanır.Kurban olayını İlk insan ve ilk peygamber Hz.Adem’in (as)  iki oğlu Habil ve Kabil arasındaki bir olay nedeniyle görmekteyiz.Habil ile kabil bir konuda anlaşmazlığa düşerler.Bunun üzerine kendilerinden birer kurban istenir.Habil hayvancılıkla uğraştığı için en güzel koyununu alır ve kurban etmesi gereken yere bırakır.Kabil ise çiftçilikle uğraşmaktadır.Ürettiklerinin en çürük ve bozuklarını alıp götürür.

 Bu durumu Kur’an-ı Kerim şöyle açıklamaktadır:”Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), "Andolsun seni öldüreceğim" dedi. Diğeri de "Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder" dedi”(Maide-27).

Bu ayetten anlıyoruz ki kurbanda esas olan takvadır.Yani samimiyet ve ihlastır.Başka bir ayette de bu durum yine hatırlatılmaktadır:” Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır…”(Hac-37).Takvanın olmadığı yerde şükür de olmaz.Şükrün olmadığı yerde Allah’a karşı görevler de hatırlanmaz.

        Kurbanın bir başka örneğini Hz.İbrahim (as) ile Hz.İsmail (as) arasında görmekteyiz.Bu  olayı da Yüce Kitabımız şöyle dile getirmektedir:”Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.”(Saffat-102).

Bu ayetten bizim (ve de özellikle gençlerin)  alacağımız dersler vardır.Hz.İsmail(as) babasına karşı gelmemiş ‘babacığım Allah ne emrediyorsa yap’ demiştir.Günümüzde bazı gençlerin anne babalarına bağırdıklarını ‘sus baba ,sen ne karışıyorsun ,sen hangi çağda yaşıyorsun’ gibi  sözlerini duyunca “Hz.İsmail (as) ın teslimiyeti gibi bir teslimiyet bizlere ve gençlerimize nasip et” diyoruz.

   Yüce Rabbimiz Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’(sav)e de kurban kesmesini emrediyor:”Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.”(Kevser-2).Bu ayette de  yine ihlas,samimiyet ve takva (sadece Rabbin için) bir kez daha dile getirilmiştir.Bir alimimizin dediği gibi ”yalnızca  kesmiş olmak için koyun kesmek kasaplıktır”.

 

KURBAN BİZLERE ŞUNLARI ÖĞRETMEKTEDİR:

1-Hac Allah’a ulaşmanın yoludur.Öyleyse Allah’a ulaşmaya çalışırken bizleri Allah’tan uzaklaştıran  günahları ortadan kaldırmamız (kurban etmemiz) gerekir.Çünkü Allah’a yakın olan   günahlardan uzak olmalıdır.

2-Kurban Allah’a yakın olmaktır.Namaz da secde Allah’a (manen) en yakın olma halidir, kurban ise malımız ile Allah’a yakın olma halidir.

3-Kurban,bir şükür ve tekbirdir.Allah’ı en büyük varlık olarak tanıyıp O’nun verdiği nimetlere  minnettar olmanın ifadesidir.”…İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.”(Hac-36).

4-Hacda  hacı kardeşlerimiz  kurban keserken bizlerde bulunduğumuz yerde kurban keserek onlara eşlik ediyoruz.

5-Hacda  hacı kardeşlerimiz şeytanı taşlarken bizlerde içimizdeki şeytanları manen taşlayıp gönlümüzden atalım.

6-Hacı kardeşlerimiz  Beytüllah’ı (Ka’be’yi) tavaf ederken bizlerde Ka’be’nin şubeleri olan camilerimizi doldurmaya çalışalım.

7-Beş  vakit namazını kılmak suretiyle ortalama  günde bir saatimizi Allah’a kurban edelim.

8-Ramazan orucunu tutarak yılda bir ay yememizi içmemizi Allah için kurban edelim.

9-Senede bir kez zekatımızı vererek malımızın kırkta birini Allah’a kurban edelim.

10-İçimizdeki deki kin,haset ve düşmanlığı kurban edelim.

      Kurban Allah’a yaklaşmak olduğuna göre geçen seneki kurban bayramından bu kurban bayramına kadar Allah’a ne kadar yakın olabildik?

      Kurbanınızı keserken sizi Allah’tan uzaklaştıran şeyi hayal edin, onu kurban ettiğinizi düşünün ve artık Allah’a yakın olduğunuzun mutluluğunu yaşayın.

       Ve şunu unutmayın: Sen Allah için İsmail’ini kurban etmeyi göze alırsan Allah hem kurbanını kabul edecek hem de İsmail’ini sana geri verecektir.”  

 

Tüm Yorumları Göster (0)