Recep Akakuş

Demirel Dönemi İnegöl-3

11 Haziran 2020 / Perşembe 14:43:07 | YAZARLAR | Recep Akakuş

İlâhiyatçı bir kimliğe de sahip olan Merhum Hikmet Şahin Bey, Fazîlet Partisi listesinden İnegöl belediye başkanlığına seçilmiştir. Bir taraftan ilâhiyatçı bir öğretmen formasyonuna sahip kişiliğe sahip olması bir taraftan da Karakadı Köy’ünden bir âilenin evladı olması nedeni ile hizmetine hızlı başlamıştır. O da seleflerinin yaptığı gibi, başkanlığının ilk aylarında İnegöl’de İshak Paşa Külliyesi’nin yakın çevresinde yer alan park ve yeşil alanları, yeni baştan düzenlemekle işe başlamıştır.

Günümüzde “Kent Müzesi” olan eski belediye binasından ayrılarak geçmiş yıllarda hükümet konağı olarak kullanılan günümüzdeki belediye binasına taşınmıştır. 1930’lu yıllarda Cuma Mahallesi Mezarlığı iken 937 Yılında bu mezarlığın kaldırılarak yerinin, yeşil alan ve de Pazar yeri haline getirilmiş olduğunu ilgili bölümde görmüştük.Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 1935 Yılında ilk kadın milletvekili olarak giren Şekibe Akkavuk Hanım Efendi’nin de bu konuda önemli rolü olduğuna işaret etmiştik. 1950’li yıllarda söz konusu bu geniş alanın bir bölümüne mazotla çalışan bir elktrik dinamo merkez binası yapılırken diğer kısmı, uzun yıllar “Açık Pazar yeri “olarak kullanılmıştır.

Daha sonraki yıllarda ise Cerrah Beldesinde kurulan ve su ile çalışan jenaratör yoluyla elde edilen ceryan ile mazotla çalışan bu elektrik dinamosu, desteklenmiş ise de bu da İnegöl için yetersiz kalmıştır1960’lı yıllara gelindiğinde İnegöl ekonomisi sanayî ekonomisine çevrilince İnegöl’ün elektrik problemi Yenişehir’den geçen “İnter Kollektiv Sistem” ile irtibatlandırılınca İnegöl’ün elektrik problemi kökten çözüme kavuşturulmuştur. İşlevsiz kalan elektrik dinamo binası da yıkılmıştır.

İşte bu yıkılan bina yerine İnegöl belediye bsşkanı Merhum Hikmet Şahin Bey, görkemli modern bir kültür merkezi binası yaptırmıştır. Aynı ada üzerinde eski belediye başkanlarından Nuri Doğrul Bey’in inşa ettirmiş olduğu “İnegöl-kapalı Pazar Yeri”ni de yıktırarak bu geniş alana alt katları dükkân, üst katları büro olmak üzere geniş yeni bir bina kompleksi inşa ettirmiş ve İnegöl belediyesine ait bir kısım üniteleri de buraya aktarmıştır. Bu aktarma aşamasında söz konusu bina kompleksinin, İnegöl Kültür Merkezine bitişik olan bölümüne de (günümüzdeki müstekıl binasına taşınmadan önceki yıllarda) İshakpaşa Halk Kütüphanesi, yerleştirilmiştir.

Eski yıllarda manda ve camus cinsi büyükbaş hayvanlar için mer’a olarak kullanılan ve yılın belli gün ve mevsimlerinde de hayvan pazarı ve de panayır yeri olarak değerlendirilen geniş “çayır” ile İsaören, Hoca ve Çeltik köylerine giden yol güzergahlarının sağında vesolunda yer alan sebze ve meyve bahçelikleri ile donatılmış olan geniş taban arazi, iskâna açılınca bu bölge, konut alanı ilan edilmiştir.

Bunun üzerine bütün resmî binalar, hastaneler, anıtlar, parklar, okullar, yurtlar, kurslar, adliye sarayı bu bölgeye kaydırlmış ve İnegöl mobilya fuar alanı da yine bu bölgede inşa edilmiştir. Sosyal konut alanı ilan edilen bu geniş sahanın, imara açılmasında ve isimleri verilen sosyal tesis ve resmî binaların, planlanmasında, dizaynında ve de hizmete alımında Merhum Hikmet Şahin Bey’in eğitimci bir belediye başkanı olarak çok önemli hizmetleri olmuştur.

Bursa- Eskişehir Otobanı üzerinde ve Organize Sanayî Bölgesi’nin karşısında modern bir otogar ve hal binasını da ilk defa Merhum Hikmet Şahin Bey, inşa ettirmiştir. Görülüyor ki hangi siyasî partiden olursa olsun 1950 sonrasında İnegöl’de belediye başkanlığı yapmış olan her belediye başkanı- kendince-önemli hizmetler, yapmıştır. Ancak Ahmet Akyollu ile Hikmet Şahin’in ayrıcalıklı durumlarının olduğu, açık seçik gözlenmektedir.

Hatırlanacağı üzere; Merhum Hikmet Şahin Bey, İnegöl’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de ilk kurucusudur. Bundan önceki dönemde Adalet Partisi listesinden Bursa belediye başkanı olarak seçilmiş ve Bursa’ya da büyük hizmetler yapmış ise de , maalesef, menfur bir cinayete kurban gitmiştir. Ruhu şâd olsun dileğimi samimiyetle tekrarlıyorum

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)