Recep Akakuş

Çok Partili Yönetimin İnegöl’e Yansımaları-4

31 Mart 2020 / Salı 15:32:26 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Demircioğulları âilesinin damadı olan İnegöl kökenli ve CHP’den Bursa milletvekili olan Yüksek Orman Mühendisi Fahri Bük’ün özel teşebbüsleri sonucunda Bursa Özel İdaresi’nin mülkiyetinde olan  “Oylat Kaplıcası”nın işletme yetkisi, kurucuları arasında Demircizade âilesinin de bulunduğu bir limited şirkete verilmiştir.

Söz konusu şirket, işletme süresi içinde otel, banyo, konaklama yeri ve benzeri tesisleri yapmak ve kontrota bitiminde de kurduğu bu tesisleri, Bursa Özel İdaresi’ne devretme yükümlülüğü üstlenmiştir. Günümü- ze gelindiğinde söz konusu şirketin, 60 yıllık işletme hakkının, ard arda, 60’ar yıl üzerinden uzatıldığına şahit olunmaktadır.

Tek parti döneminde İnegöl’deki yerel yönetimin oluşumuna bakıldığında yine“Sadıkzâde”, “Şenbellizâde”, “Bîkâr- zâde”ve de “Demircizâde” âilelerine mensup kişilerin, yerel yönetimde söz sahibi olduklarına şahit olmaktayız. İlgili bölümlerde görüldüğü üzere İnegöl’de ilk yerel yönetimin kurulduğu 1869 Yılında belediye başkanı olan “Sâdıkzâde” âilesine mensup Süleyman Ağa’dır. Bu zât, değişik aralıklar ile söz gelimi: 1869-1878; 1888-1890; 1903-1905 yılları arasında İnegöl’de uzun yıllar belediye başkanlığı yapmıştır.

1935-1942 ve 1950-1955 yılları arasında İnegöl’ de belediye başkanı olan Nuri Doğrul Bey de yine bu âileye mensuptur. Millî mücâdele ve tek parti döneminin ilk yıllarında İnegöl’ de yerel yönetimin başına: Lâz İsmail Efendi (1920-1922); Pazarcıklı Ahmed Hamdi Efendi (1923-1929); Ali Reşit Alp (1930-1934); Sabri Demircioğlu (1934-1935, 1942-1948), ve Ali Rıza Sakarya (1948-1950) İnegöl’ de belediye başkanı olarak yerel yönetimi temsil etmişlerdir.

Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs 1960 askerî İhtilali’ne kadar kesintisiz on yıl devam etmiştir. 10 yıl devam eden Demokrat Parti iktidarının İnegöl’e yansımalarına gelince; bu dönemde İnegöl’de yerel yönetimin başına İnegöl’ün köklü âilele- rinden olduğunu ifade ettiğimiz “Sadıkzâdelere” mensup Nuri Doğrul (1950-1955) Bey, gelmiştir. Daha sonra Avukat Kemal Özkan (1955-1957) Bey, İnegöl belediye başkanı olurken 1957-1960 yılları arasında da Mehmet Çıracı, İnegöl’de belediye başkanı olmuştur.

İnegöl açısından dikkati çeken husus, Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı döneminde Bursa milletvekilleri arasında İnegöl kökenli hiç bir millet vekilinin olmamamasıdır.

Ekonomik yapılanma açısından bu dönemde en dikkati çeken husus, Nuri Doğrul’un belediye başkanı ve Çitli’li Ali Korkmaz’ın da Demokrat Parti İnegöl ilçe başkanı olduğu bir sırada İnegöl’ün doğusunda”mer’a” olarak kullanılan Kara Çayır’ın, ağaç ve mobilya sanayiî mahalli olarak belirlenmesi ve bu sahanın, îmara açılmış olmasıdır.

İnegöl belediyesince yapılan imar çalışması sonrasında kısa zaman içinde ağaç sanayiî ilgili ticaret ve sanat erbabı, bu yörede tesislerini kurmuşlar ve tesislerini çalıştırmaya başlamışlardır. Öteden beri kasaba içinde ve muhtelif mahallelerde faâliyet gösteren keresteciler ve mobilyacılar, bu sanayî bölgesinde toplanmışlardır.Günümüzdeki Osmambey Caddesi ile bu caddenin doğusunda yer alan bütün iş yerlerinin faâliyete geçmesiyle İnegöl’de mobilya sanayiinin ilk adımları atılmıştır.

İlk yıllarda Orhaniye Mahallesi sınırları içinde yer alan bu sanayi bölgesi, daha sonraki yıllarda Mahmudiye Mahallesi sınırları içine doğru genişlemiştir. “Büyük Sanayî “ adıyla anılan bu sanayî bölgesi, son yıllarda Bedre Deresi’nin doğusuna doğru taşarak Akçasu Deresi’nin yatağına yaklaşmıştır.

 

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)