Abdülvasih Duran

AYET SONLARININ VERDİĞİ MESAJLAR

10 Ocak 2018 / Çarşamba 18:50:38 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim ne büyük bir kitaptır.Neden öyle olmasın ki? Rabbimizin sonsuz ilminden gelen bir kitaptır.Rabbimizin sonsuz ilminin bir örneğidir.O nedenle biz Müslümanlar olarak ne kadar şanslı olduğumuzun farkında mıyız? Bu yüce kitabın her bir cümlesi her bir kelimesi önemli mesajlar vermektedir.

        Kur’an üzerinde çalışan kardeşlerimiz mutlaka ayetlerin bittiği kelimelere dikkat etmişlerdir.Ayetin bittiği kelime mutlaka o ayetin üst bölümüyle ilgilidir.Örneğin,eğer ayet tevbenin öneminden bahsediyorsa ayetin sonu genellikle “Allah Gafur ve Rahimdir” şeklinde biter.Eğer kafirlere meydan okumaktan bahsediyorsa ayetin sonu Allah’ın güç ve kuvvetini anlatan esma-ı hüsnalardan biri veya ikisiyle biter.

        Mutlaka sizlerde kendi aranızda sohbet ederken  dünyanın halinden ve  günümüz insanlarının durumlarından bahsediyorsunuzdur.Neden dünyanın iyiye gitmediğini ve neden insanların gün geçtikçe bozulduğunu birbirimizle dertleşiyoruz mutlaka.Bu sorulara cevap bulmak için  Kur’an’a baktınız mı acaba?

 

        Kur’an ayetlerinden sonu “LEALLEKÜM TÜFLİHUN” (Umulur ki kurtuluşa erersiniz)  ve “LEALLEKÜM TÜRHAMUN” (Umulur ki merhamete uğrarsınız) şeklinde biten ayetlerin üstündeki bölümü incelediniz mi?Bakınız birkaç  örnek ayeti birlikte inceleyelim:

-“Ey iman edenler!  içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.(Maide,90).Bu ayette

ifade edilen içki bir toplumda su gibi içiliyorsa,insanların bir kısmı hala kazancını kumardan bekliyorsa ve yine bir toplumda milli piyango,toto loto at yarışları gibi farklı kumar oyunlarına insanlar ümidini bağlamışsa  o toplum elbette ki  huzursuz bir toplum olacaktır.

      Ayetin devamında ifade edildiği gibi falcılık ilgi görüyorsa ve de insanlar sabahleyin kalktığında o günkü burcunu okuyarak kendi iradesini burcunu anlatan üç beş uyduruk  cümleye bağlamışsa elbette ki o toplumda ilim ve irfan gelişemez.Ve dolayısıyla da ilim ve irfanın yerine cehaletin yaygınlaştığı bir toplum huzurlu bir toplum olamaz.

Bu işlerin tümünün şeytanın pisliklerinden birer pislik olduğunu anladığımız gün Rabbimiz bizi kurtuluşa erdirecektir.

 

-“Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.(Ali İmran,130).Ayette de ifade edildiği gibi bir toplumda faiz yemek normal hale gelmiş ise o toplum huzurlu bir toplum olamaz.Çünkü faiz haksız kazançtır.Ter dökmeden karşıdaki insanın emeğini sömürmektir.Kul hakkını yemektir.Kul hakkını yemek ve insanların alın teriyle kazandığına bedavadan konmak zulümdür.Allah hiçbir zaman zulmü kabul etmez.

-“Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.(Ali İmran,132).Her insan Allah’a ve Resulüne itaat etmelidir.Yani Allah’ın gönderdiği Kitaba ve Resulü’nun sünnetine göre hayatını sürdürmelidir.Ticaretini,eğitimini,aile hayatını,kişisel hayatını v.b.Allah’ın ve Resulünun gösterdiği şekilde düzenlemelidir.Kısacası Allah’ın dediği yerde olmalı Allah’ın istemediği yerde olmamalıdır. Kur’an’da Allah’a ve Resulüne itaat, genellikle birlikte zikredilmektedir. Çünkü bu iki itaat birbirini tamamlar. Allah’a itaat etmeden Resulüne itaat etmek veya Resulüne itaat etmeden Allah’a itaat etmek mümkün değildir. Allah’a ve Resulüne itaat, birbirlerini tamamlar.Allah’a ve Resulüne itaat edilen bir toplumda, genel anlamda  kargaşa, özel anlamda ise bencillik haksızlık ve ahlaksızlık olmaz.

Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz”(Ali İmran,200)

“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğruyol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.”(Bakara,2-5)

         Sadece sınırlı sayıda örnek verdiğimiz Kur’an ayetlerinin bütününe baktığımızda toplumdaki sıkıntıların tümünün ilacı Kur’an ve Sünnette mevcuttur.Eğer gerçekten Allah’ın Kitabına ve Resulünün hayatına göre hayatımızı düzenlersek Rahman Suresi 46.ayetinde ifade dildiği gibi “Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet  vardır.” İşte o zaman hem dünyamız küçük bir Cennet olacak hem de ahirette de gerçek Cennete kavuşacağız.

Tüm Yorumları Göster (0)