Abdülvasih Duran

Amellerde Çokluk Yanılgası

08 Nisan 2015 / Çarşamba | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Kur?an-ı Kerim bizleri hem maddi hem de manevi yönden eğiten eşsiz bir rehberdir. İnsanın 
maddi yönüyle manevi yönü her zaman birbiriyle bağlantılıdır.Birinin rahatsızlığı ötekini de etkiler.Örneğin; ağır ve uzun süren  bir beden rahatsızlığı ruh sağlığımızı bozduğu gibi, psikolojik bir rahatsızlık/depresyon da bedenimizi  zayıflatıp  yorgun hale getirir. Onun için İslam dini insanın hem maddi  problemlerine çözüm bulurken hem de maneviyatını önemsemiştir.

Beşeri dinler ve fikirler insanı daima tek yanlı ele almış bu nedenle de mutluluk getirmemişlerdir.Uzak doğu dinleri/fikirleri insanın ruhi yönünü ele almış ama insanın maddi tarafını ihmal ettikleri için mutluluğu sağlayamamışlardır.Buna karşılık Batı dünyası insanın hep maddi yönünü düşünmüş manevi yönünü ihmal ettiği için adeta yiyip içen ve eğlenen robotlar yetiştirmişlerdir.Saygı nedir bilmeyen ,sevgiyi çok konuşan ama yanından bile geçemeyen , annesini babasını tanımayan v.b.insan tipi yetiştirmişlerdir.

       İslam dininin önemli uyarılarından biriside kötülüğün iki manevi kaynağı olan şeytan ve nefse karşı bizleri uyarmasıdır.Çünkü manevi sıkıntılar ve huzursuzluklar (dolayısıyla)  günahlar bu iki kanaldan gelmektedir.Yüce Rabbimiz bizlere Kur?an-ı kerim de şeytanı tanıtmış ve şeytanın planları konusunda bizleri uyarmıştır.A?raf suresi 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor.?(Şeytan şöyle dedi)Sonra elbette onların önlerinden,arkalarından,sağlarından,sollarından  sokulacağım ve sen,onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın?.

        Bu ayetten şeytanın kolay kolay pes etmediğini birinde başarısız olursa iki,üç ,dört.v.b.şeklinde tekrar tekrar gelip elinden geleni yapmaya çalıştığını öğreniyoruz .Ayrıca bu ayet şeytanın 4 metodundan bahseder.Her bir metodun  farklı anlamları vardır.

1-Şeytanın önden gelmesi:Bu metot şeytanın insanı gelecek konusunda karamsarlığa sürüklemesidir.Kur?an ayetlerinde geçtiği gibi şeytan en çok insanı fakirlikle korkutur.Böylece hayır hasenat yapmasını engellemeye çalışır.Çünkü, elindekini harcarsan  gelecekte fakirleşirsin,der.Ayrıca bu fakirlik konusu insanı helal haram demeden iş yapmaya sürükler.Çünkü nede olsa ilerde fakir olmak vardır.Bu korku onu haram kazanmaya götürür.

2-Şeytanın arkadan gelmesi.Eğer bir kişinin geçmişi kötü ise şeytan onu tekrar eski arkadaş ve çevresine yönlendirmeye çalışır.Eğer iyi bir geçmişe sahip ise onu geçmişinden koparmaya çalışır.

3-Şeytanın soldan gelmesi:Şeytan, zayıf inançlı kişileri ibadetten alıkoymaya çalışır.Onu engellemeye çalışır.Zaten o kişinin de pek ibadete niyeti yoksa ufak bir etki hemen onu vazgeçirmeye yeter.Ayrıca bu metotla şeytan ,günahkar insanların tövbe etmelerine engel olur.Günahlarının çokluğunu ileri sürerek bağışlanmayacaklarını söyleyerek, kişileri ümitsizliğe sürükler.Oysa bir çok ayetler de Yüce Allah günahların tümünü bağışlayacağını müjdelemektedir.Unutmayınız ki hiçbir günah Allah?ın rahmetinden büyük değildir.

4-Şeytanın sağdan gelmesi:Şeytanın kullandığı en önemli metotlardan biridir.Özellikle iyi insanlar için bu metodu kullanır.Örneğin ;abdest yerlerinin bazılarının kuru kaldığını söyleyerek/vesvese vererek  abdestinin olmadığını söyler ve seni  üç.dört.beş,yedi,dokuz kere yıkamaya  zorlar ama hala içinde abdestim olmadı sıkıntısı devam eder.Şeytan, seni hem su israfına sürüklemiş hem de seni bıktırmak üzere ibadetten soğutmaya başlamıştır.

      Şeytan ayrıca bu metodunu, özellikle ihlaslı ve hayırsever insanlara uygular.?canım sen cennete gitmeyeceksin de kim gidecek.sen zaten cenneti garantilemişsin? veya?Canım senden daha alim kimse var mı? Bu alanda üç kişi varsa biriside sensin ? v.b. şımartmalarla o kişiyi ihlastan koparıp  nefsini kabartan bir kişi haline getirir.Onun içindir ki Kur?an?da Resulullah ?a (sav) hitaben:?Allah?ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah?ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O?nu tesbih et ve O?ndan mağfiret dile.Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir?.(Nasr,1,2,3)buyruluyor.Yani iyi bir iş yaptığın zaman  (nefsin doğal olarak kabarmaya başladığında) hemen istiğfar et.Ayrıca bildiğiniz gibi namaz kılıp selam verdikten sonra ?Esteğfirullah (Allah?tan mağfiret ve bağışlanma istiyorum)? dememizin anlamı işte budur.Yani?Allah?ım eğer namaz kıldım diye nefsim kabardıysa esteğfirüllah.?

     İhlaslı insanların en büyük tehlikesi şeytanın sağdan gelmesi tehlikesidir. Bir çok insan bu manevi tehlikeyi fark etmez.Yaptığı Salih ameller gözünde büyümeye (TEKASÜRE) başladığı zaman  şeytanın tuzağında olduğunu fark etmelidir.Şeytan o kişiye yaptığı iyilikleri gözünde büyütmeye başlar.Senin şu kadar hayırların var,senin şöyle şöyle hizmetlerin var,sen şu kadar hacca gittin ,sen şu kadar umre yaptın v.b.

       Eğer iyi bir iş yaptığınızda içinizden bir ses?Sen neymişsin be abı? derse şu ayetleri hatırlayın. ?Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki??(Tekasür-1)? İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.?(A?raf-16).Bu ayete dikkat edin şeytan doğru yolun üzerinde oturuyor.
  Unutmayın:Her doğru yolun üzerinde oturan doğru yolda (Sırat-ı müstakim üzere) değildir.
                                                                                                    
                                                                                                                          Abdulvasih DURAN

Tüm Yorumları Göster (0)