Recep Akakuş

AKINCILAR KÖYÜ

18 Kasım 2018 / Pazar 15:57:15 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Akıncılar Köyü’nün eski adı “Kademi”dir, Akıncılar, önceleri Hüseyinhisarı ve Hüseyinalanı olarak da anılmaktaydı.  İnegöl Ovası’nın batı ucunda yer almaktadır. Köyün adı Cumhuriyet döneminden sonra Akıncılar olarak değiştirilmiştir.

Yakın çevresinde Yenice Kasabası, Esenköy ve Bursa-Kestel İlçesi’ne bağlı Kozören Köyü yer almaktadır.

İlk yerleşik düzene geçen ve manav diye isimlendirilen yerli köylerdendir. İnegöl şehir merkezine uzaklığı 12 kilometredir.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre; toplam köy nüfusu, 414 kişi iken 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 232’si kadın ve 234’ü erkek olmak üzere Akıncılar Köyü toplam nüfusu, 466 kişi olmuştur.

Akıncılar Köyü, Uludağ’ın, kuzeydoğu eteğinde, Kazancı Eşiği adı verilen engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Çiftçilik ve meyvecilik ile geçimlerini sağlamaktadırlar.

Tarihî açıdan bakıldığında, köyün kuruluşu, çok eskilere dayanır ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına kadar gider.

“Yaya birliği” adı verilen ve de asker niteliği taşıyan derbent muhafızları, bu yörede ikamet eylemiştir. Daha sonraki yüzyıllarda ise köyün ismi değiştirilmiş ve Kademi olmuştur.

Akıncılar Köyü, Sultan vakıfları arasında yer aldığından köye ait bu yıllık vergi geliri Hüdavendigâr lakabı ile anılan Sultan Birinci Murat tarafından İznik’teki Rükneddin Medresesi’ne vakfedilmiştir.

Tarihî boyutta ele alındığında; Akıncılar Köyü’nün, stratejik bir nokta olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Şöyle ki: Aksu/Ulucaklar Derbendi ile Kazancı Eşiği arasında yer alan bu geçit, daima eşkıya saldırısına maruz kaldığı için yöneticiler tarafından bu yöre, daimî olarak, gözaltında tutulmuştur.

 Bu nedenle, yöneticiler, İnegöl Çiftlik/Merzûkıye/Mesâriye Köyü civarında yer alan Kızıl Saray’a gelip giderken; burasını, güvenlik açısından hassas bir yer olarak değerlendirmişler ve güvenlik kuvvetlerini burada konuşlandırmışlardır.

Günümüzde 410 kişi yaşamakta olup ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. CP Piliç’e ait kuluçka tesisleri de burada bulunmaktadır.

RECEP AKAKUŞ HOCA’NIN ESERİNDEN

DERLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN: AYHAN BAYRAKTAR

 

Tüm Yorumları Göster (0)