Bebek bekleyen aileler için isim seçimi, heyecan ve merakla dolu bir süreçtir. Özellikle nadir ve duyulmamış isimler arayışı, anne baba adaylarını yeni keşiflere yönlendiriyor.

Anlamıyla Büyüleyen Duyulmamış İsimler

A Harfiyle Başlayan isimler

Adal: 'Adın yayılsın, ünün duyulsun' anlamına gelir ve Türkçe kökenlidir.

Alin

Kibar anlamı taşıyan Alin ismi, Fransızca kökenlidir.

Aleda

Nazlı ve kaprisli anlamına gelen Aleda isminin kökeni bilinmemektedir.

Almina

Almina ismi, anlam itibariyle kırmızı ve kızıl renkleri temsil etmektedir. Örneğin; Osmanlıcada kullanılan Almine kelimesi, güneş tutulması sırasında oluşan kızıllığı ifade etmek için kullanılmaktaydı.

Arden

Parlayan, ışıl ışıl anlamına gelen Arden ismi, aynı zamanda bolluk ve bereket anlamları da taşımaktadır.

Anka

Masallarda geçen, gerçekte var olmayan, kanatlarının iri olduğu düşlenen bir kuş. Zümrüdüanka olarak da bilinir.

Ayliz

Anlamı ay parıltısı olan Ayliz ismi, aynı zamanda cennette bir bahçe anlamına da gelmektedir.

Aysar

Değişken huylu, kararsız, ayın etkisiyle huyunun değiştiğine inanılan kimse.

Kadınlar adet ve lohusalık hallerinde oruç tutabilirler mi? Kadınlar adet ve lohusalık hallerinde oruç tutabilirler mi?

Ayza

Ay gibi güzel yüze sahip olan kız.

Aden ise cennet bahçesini ifade ederken, Alin kibarlığı simgeler. Aysar ve Ayza gibi isimler, ayın gizemini ve güzelliğini yansıtıyor.

Kiz Bebek Kiz Cocuk (2)

B ve C Harfleriyle Gelen Gizemli İsimler

Behin, 'en iyi, seçkin' anlamına gelirken, Belda adil ve dürüst genç kızları temsil ediyor. Caneda ve Cevza ise sıradışı anlamlarıyla dikkat çekiyor.

Behin

Farsça kökenli olan Behin kelimesi, en iyi, çok iyi ve seçkin anlamlarına gelmektedir.

Belda

Farsça kökenli b ir kelime olan Belda, adil ve dürüst genç kız anlamına geliyor. Ayrıca Belda kelimesinin, Osmanlıca’da kan anlamında kullanıldığı da söyleniyor.

Belgi

Bir şeyi diğerlerinden ayıran özellik, işaret.

Berra

Arapça kökenli bir isim olan Berra, bereketli kimse anlamında kullanılıyor.

Bige

Türkçe kökenli bir isim olan Bige, evlenmemiş, çocuğu olmayan kimse anlamına geliyor.

Bigem

Çok bilgili, çok bilen ve sevilen manasına gelen Bigem, Türkçe kökenlidir.

Biray

Ay gibi eşsiz ve tek olan kimse.

Binay

Çok kuvvetli ışık anlamına gelen Binay, aynı zamanda ay kadar güzel manasına da geliyor.

Buğlem

Asıl anlamı cenneti müjdeleyen melek olan Buğlem, cennet bahçesi ve cennetteki melekler anlamı da taşıyor.

Buğu

Türkçe kökenli bir kelime olan Buğu, soğuk bir cismin üzerine ince bir tabaka şeklinde yoğunlaşan sıvı anlamına geliyor.

Kiz Bebek Kiz Cocuk (3)

C – Ç Harfi ile Başlayan  İsimler

Caneda

Sevimli, içten olan kişi.

Cevza

Güneşin Mayıs ayında girdiği ikizler burcunun eskiden kullanılan ismidir.

Çağıl

Hem kız hem de erkek bebekler için kullanılan Çağıl ismi, çağlayan suyun sesi, çağ ile ilgili olan veya çakıl anlamlarında kullanılıyor.

Çise

Çise ismi çisenti, ince yağmur anlamına geliyor.

 Kiz Bebek Kiz Cocuk (4)

D ve E Harfleriyle Zarafetin Simgesi İsimler

Devin, hareket ve gayreti ifade ederken, Dora zirveleri simgeler. Elis ve Efsa, doğanın ve mistik güçlerin güzelliğini yansıtıyor.

Değer

Bir şeyin önemini belirten karşılık, ölçü.

Deran

Güzellik anlamında kullanılan Deran kelimesi derhal, hemen o anda manasına da geliyor.

Deren

Türkçe kökenli bir isim olan Deren, derleyen ve toparlayan anlamını taşıyor.

Devin

Hareket, kımıldanış anlamına gelen Devin ismi, aynı zamanda çaba ve gayret anlamlarında da kullanılmaktadır.

Dora

En yüksek yer, dağ doruğu, bir şeyin tepesi.

Duygun

Hem kız hem de erkek bebekler için tercih edilen Duygun ismi, hassas ve duygusal demektir.

Dünya

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü.

Dide

Farsçadan dilimize geçen Dide kelimesi göz, gözbebeği ve göz ucu anlamlarına geliyor.

Dila

Gönülden, içten seven kimse.

E Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Elis

Arapçada güzel kokulu çiçekler demek.

Efsa

Farsçada sihirbaz anlamında kullanılıyor.

Esna

Bir işin yapıldığı an anlamına gelen Esna ismi, aynı zamanda yüksek ve yüce anlamlarında da kullanılıyor.

Elvin

Arapça kökenli olan Elvin ismi, cennet çiçeği anlamına geliyor.

Eva

Yaratılan ilk kadın, Havva.

Kiz Bebek Kiz Cocuk (5)

F'den H'ye Kadar Olan İsimler

Ferah ve Feray, aydınlığı ve parlaklığı ifade ederken, Gazel ve Gece, edebiyat ve doğanın büyüsünü yansıtıyor.

Ferah

İç açıcı, aydınlık

Feray

Aydınlık, parlak ay.

Feza

Gökyüzü, uzay.

Gazel

Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında yer alan nazım şeklidir.

Gece

Gün batımından gün ağarmasına kadar geçen süre.

Gupse

Kökeni Çerkezce olan Gupse ismi sevecen anlamında kullanılıyor.

Gülin

Gülden gelen güzellik.

Günce

Günlük anlamına geliyor.

Güneş

Isı ve ışık yayan büyük gök cismi.

H Harfi ile Başlayan İsimler

Hare

Sert kaya anlamına gelen Hare isminin kökeni Farsçadır.

Hayal

Zihinde canlandırılan görüntü, imge.

Hazan

Sonbahar.

Hera

Mitolojide, analığın yüceliğini temsil eden tanrıçalardan biri.

Heves

Bir şeye duyulan istek.

 Kiz Bebek Kiz Cocuk (6)

I'den L'ye Kadar Olan İsimler

Ilgın ve İlsu, doğanın ve bereketin sembolleri. Lavin ve Lila, renklerin ve doğa olaylarının güzelliğini ifade ediyor.

Ilgın

Hafif yapraklı, çiçekli, beyaz veya pembe renkte olan ağaççık.

İlsu

Ülkenin suyu, bereketi anlamına geliyor.

İlkin

İlk olarak, en başta, önce.

İmer

Unisex bir isim olan İmer, varlıklı ve çok zengin anlamına geliyor.

İzem

Ululuk, büyüklük.

Kayra

Tanrıdan geldiğine inanılan iyilik, ihsan.

Kayla

Kötülükten uzak anlamına gelen Kayla, Yunancadan dilimize girmiştir.

Karan

Yiğit, kahraman, sözünün eri, karanlık.

Karmen

Parlak kırmızı.

Kumsal

Kumla örtülü olan deniz kıyısı.

 Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (8)

M'den Ö'ye Kadar Olan İsimler ve Anlamları

Maral ve Mayıs, doğanın ve zamanın güzelliğini vurgularken, Omay ve Orkide, sevgi ve zarafeti simgeler.

Lal

Parlak, koyu kırmızı renkte olan şey.

Lavin

Çığ, heyelan.

Lila

Açık eflatun

Lina

Cennet bahçesinde bir meyve anlamına gelen Lina, Arapça kökenlidir.

Loya

Tatlı olan.

M – N Harfi ile Başlayan İsimler

Maral

Dişi geyik.

Mayıs

İlkbahar ayı.

Narin

İnce, kırılgan anlamına gelen Narin ismi, Farsçadan dilimize geçmiştir.

Nefes

Soluk alıp verme durumu, canlılık belirtisi.

Nesli

Soylu anlamına geliyor.

Neva

Ses, ahenk anlamına gelen Neva ismi, aynı zamanda servet ve zenginlik demek.

Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (6) 

O – Ö Harfi ile Başlayan Duyulmamış İsimler

Omay

Beğenilen, gözde, sevilen.

Orkide

Salepgillerden, güzel çiçekli, birçok türü bulunan bitki.

Oylum

Bir cismin uzayda kapladığı boşluk. Resimde ise derinlik, üç boyutluk etkisi anlamında kullanılır.

Övgü

Övmek için söylenen söz.

Özde

Kişinin benliği, içinde, özünde olan.

Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (5)

P'den R'ye Kadar Olan İsimler

Parla ve Peren, ışık ve yıldızların parıltısını yansıtırken, Zeren ve Zerin, anlayış ve değerin sembolleridir.

Parla

Parlamak eylemi, ışık saçma.

Peren

Ülker yıldızı.

Pırıl

Çok parlak, pırıltı.

Rengin

Renk, boya.

Rosa

Gül rengi, kırmızı ile pembe arası bir renk.

 Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (4)

S – Ş Harfi ile Başlayan Duyulmamış İsimler

Saba

Türk müziğinde bir makam.

Sara

Prenses anlamına gelen Sara ismi, aynı zamanda katıksız, temiz ve halis manalarında kullanılıyor.

Serra

Kolay, rahatlık.

Selis

Akıcı söz.

Sezin

Sezinlenme, sezme, duygulu.

Sima

Çehre, yüz.

 Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (3)

T Harfi ile Başlayan  İsimler

Tamay

Ayın bütün durumu, dolunay.

Tara

Sahur vakti doğan kız çocuklara verilen isim. Yıldız, necim.

Talia

Güzel, şirin.

 Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (2)

U – Z Harfi ile Başlayan  İsimler

Umay

Talih ya da tanrıça anlamında kullanılıyor.

Ulya

Pek ulu, yüce.

Ülkü

Amaç, ideal.

V Harfi ile Başlayan İsimler

Vera

Haram ve günahtan kaçınmak için şüpheli eylemlerden kaçınmak.

Verda

Gül ve yeşil anlamına geliyor.

Vira

Sürekli, durmadan, aralıksız.

Y Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

Yaz

Mevsim.

Yankı

Ses yansıması, sesin bir yere çarpıp geri dönmesi ile duyulan ikinci bir ses.

Z Harfi ile Başlayan Duyulmamış İsimler

Zeren

Anlayışlı.

Zerin

Altına benzer olan veya altından olan.

Bu liste, bebeklerine özgün ve anlamlı bir isim vermek isteyen ebeveynler için benzersiz bir kaynak olacaktır. Her bir isim, çocuklarınıza taşıyacakları değerlerin ve güzelliklerin bir simgesi olabilir.

Kadın aile sayfamız için TIKLAYINIZ

Editör: AYHAN BAYRAKTAR