Çaylıca Köyünün konumu

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (29)

Çaylıca Köyü, İnegöl’ün güneyinde, Uludağ'ın kuzey eteklerinde yer alır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (10)

Derin vadilerle ayrılmış, çok dalgalı ve engebeli bir arazide kurulmuştur.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (7)

İnegöl şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan köy, yakın çevresinde Paşaören, Elmaçayır, İnayet ve Gülbahçe köyleri ile çevrilidir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (6)

İnegöl şehir merkezi ile bağlantısı, İnayet, Gülbahçe ve Hoca Köy güzergâhından sağlanır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (4)

Çaylıca Köyünün Tarihçesi

Çaylıca, Kafkas kökenli muhacirlerin yerleştiği bir köydür. 1876-1877 Türk-Rus Savaşı'ndan sonra Kafkaslardan Anadolu’ya gelen göçmenler tarafından kurulmuştur.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (3)

İlk göçmenler 1880-1882 yıllarında Batum vilayetinin Hula kazalarından gelmişlerdir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (2)

1915'te Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci bir göç dalgasıyla aynı bölgeden altı aile daha köye yerleşmiştir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (1)

Köyün kurulduğu yıllardaki adı Pelitli’dir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (5)

1964 yılında resmî bir uygulama ile köyün ismi Çaylıca olarak değiştirilmiştir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (20)

22 Haziran Bursa ve İnegöl Hava Durumu 22 Haziran Bursa ve İnegöl Hava Durumu

Osmanlı Döneminden Kalma Eser

Köyde Osmanlı döneminden kalma bir cami bulunmaktadır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (17)

1907 yılında köyde cami ve okul inşası tamamlanmıştır. Köy, 1900 yılında 36 hane ve 139 nüfusa sahipti.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (18)

“1 Nisan 1900’de Gölcek Yaylağı mevkiinde bulunan ve diğer adı Bataklı olan bu mevkide kurulan köye resmi olarak Mürüvvet adı verilmiş ve ihtiyaç sahibi hanelere nakdi ve ayni yardım yapılmıştır.”

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (16)

Çaylıca Köyünün Ekonomik Yapısı

Çaylıca, orman köyü statüsündedir. Az miktarda tahıl ürünü yetiştirilir, meyve ve sebze üretimi yapılır. Köyün geçim kaynağı büyük ölçüde ormandır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (15)

1990 yılı genel nüfus sayımına göre köyün nüfusu 170 kişiyken, 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 134 kişiye düşmüştür.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (30)

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (14)

Göç ve İskân Hikayesi

Köy, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası İnegöl’de çok sayıda muhacirin iskân edilmesiyle kurulmuştur.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (13)

1897 yılında Bataklı adlı mevkide 250 nüfus muhacir iskânı için karar çıkmış ve kuracakları köye Mürüvvet adı verilmiştir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (12)

Mürüvvet ahalisi adına köy imamı Mustafa Efendi ve muhtarlar tarafından köy sınırlarının ve arazilerinin çizilmesi talep edilmiştir. Aynı yıl Ferhat Ağa önderliğinde gelen 10 hane Ahıskalı’nın da Mürüvvet’te iskânı uygun görülmüştür.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (11)

Batum Acara'dan geldiler

Köy ahalisinin tamamının hangi köylerden göç ettiğine dair arşiv bilgileri yetersizdir. Ancak Acara’nın Shalta köyü Zablana Mahallesi’nden göç edenlerin bulunduğu bilinmektedir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (28)

Yukarı Acara’nın Riketi köyünden gelenler de köy sakinleri arasındadır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (27)

Çaylıca Köyü’nün bir diğer adı Mürüvvet’tir ve bu isim 2. Abdülhamit döneminde verilmiştir. Köye aynı zamanda Bataklı da denir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (26)

İnegöl’de Gürcü muhacirlerinin iskânı uzun yıllar devam etmiş, bu köy tarih boyunca çeşitli göç dalgaları ile zenginleşmiştir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (25)

Çaylıca Köyü, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (24)

Murat Kasap'ın yazısı: Tarihten Sayfalar

Gürcü Muhacirlerine Dair; İnegöl Mürüvvet Köyü: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası İnegöl’de çok sayıda muhacir iskan edilmiştir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (23)

İnegöl’de Gürcü muhacirlerinin iskanı uzun yıllar devam etmiş, 1897 yılında Bataklı adlı mevkide 250  nüfus muhacir iskanı için karar çıkmış ve kuracakları köye Mürüvvet adı konulmasına dair 21 Kasım 1897’de padişahın iradesi yayınlanmıştır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (22)

27 Mart 1898’de Mürüvvet ahalisi adına köy imamı Mustafa Efendi, Birinci Muhtar Şakir Efendi, İkinci Muhtar Mahmud Ağa ve azalar Yusuf Ağa ile Kemal Ağa tarafından İnegöl Emlak-ı Hümayun İdaresi’ne gönderilen dilekçede köy sınırlarının ve arazilerinin çizilmesi talep edilmektedir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (21)

Aynı yıl içinde Ferhat Ağa önderliğinde gelen 10 hane Ahıskalı’nın da Mürüvvet’te iskanı uygun görülmüştür. 

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (36)

1 Nisan 1900’de Gölcek Yaylağı mevkiinde bulunan ve diğer adı Bataklı olan bu mevkide kurulan köye resmi olarak Mürüvvet adı verilmiş ve ihtiyaç sahibi hanelere nakdi ve ayni yardım yapılmıştır. Köy bu tarihte 36 hane 139 nüfustur.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (35)

Mürüvvet köyünün cami ve okul inşası 1907 yılında tamamlanmıştır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (34)

  Köy ahalisinden Musa Ağa askerlik hizmetinde iken 1909’da İzmir Devlet Hastahanesi’nde vefat etmiştir. Köy ahalisinin tamamının hangi köylerden göç ettiğine dair arşiv bilgileri yetersizdir.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (33)

Ulaştığımız bir belgede Acara’nın Shalta köyü Zablana Mahallesi’nden olup İstanbul Fatih Bahri Sefid Medresesi’nde talebe iken 1910 yılında vefat eden Mehmed Ali Efendi’nin yeğenleri Mustafa Efendi ile Osman Efendi’nin Mürüvvet köyünde iskan edildikleri yazılıdır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (32)

Saha çalışmalarında da görüştüğümüz kişiler Yukarı Acara’dan (Hula kasabası merkezi)  göç ettiklerini belirtmişlerdir. Resmini paylaştığımız amcamız da Yukarı Acara’nın Riketi köyünden göç ettiklerini söylemiştir.Köyün bir diğer ismi Çaylıca’dır.

Genc Gazete Inegol Caylica Pelitli Batakli Çaylıca Köyü (31)

(Mürüvvet köyünde iskan hakkında bkz. Murat Kasap, Osmanlı Arşiv Kayıtlarında 93 Harbi Batum Muhacirleri, İstanbul 2018, s.691-694)

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Kaynak: Recep Akakuş, İnegöl