Yavuz Turhan yazdı

* Medeniyetler şehri Hatay

* Hatay 4000 yıllık geçmişe sahip...

* Dünyada kurulan ilk şehirdir...

* Buzamana kadar depremde 7 defa olduğu gibi yıkılıp tekrar kuruldu...

* Antakya Mozaik Müzesi, Mozaikleri bakımından Dünyada ikinci sırada...

* Dünyadaki ilk kilise olan St. Pierre Kilise’si Hristiyanlığın yayıldığı ilk mağara kilise buradadır...

* Hristiyanlara "HIRISTIYAN"ismi ilk burada verilmiştir...

* Türkiyenin en uzun kumsalları buradadır. 12 km

* İstikameti dolayısıyla tamamiyle "Güneyden" gelip "Kuzeye" dökülen iki ırmaktan biri olan Asi Nehri Güney’den Kuzey’e ters akan tek nehirdir...

* Fetihler dışında müslümanlık Anadoluya ilk olarak buradan girmiştir "Habib-i Neccar Camii Anadolu'da yapılan ilk camidir"

* Eski dünyanın bilinen en uzun surları buradadır. Antakya Kalesi 26 km

* Eski Dünyanın en büyük ticaret yolları buradan başlamış ve bitmiştir "İpek-Baharat”

* M.Ö sinden 18 yy.la kadar nehir vasıtasıyla içeriye kadar deniz ticaretinin yapıldığı tek yerdir...

* Hatay, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Devlet olma özelliğini kazanmış tek vilayettir...

* M.Ö 300 yılında kurulan Antakya, M.Ö I. yy antik dünyanın üç büyük şehrinden biriydi...

* Dünyada ilk Olimpiyatlar burada yapılmıştır."Roma döneminde yapılan Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştır."

* HatAy ismi Atatürk tarafından verilmiştir.Sınırdaki ışık anlamına gelir.

* Antakya müzesindeki para koleksiyonu dünyada 3. sırada yer almaktadır...

* İlk sokak lambaları Antakya'da kullanıldı. "Dünyada meşalelerle aydınlatılan ilk sütunlu cadde olan HEROD CADDESİ (KURTULUŞ CADDESİ) Antakya’dadır...