Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, Cumhurbaşkanına çağrıda bulunarak, “Vatanı için canlarını ortaya koyan kahramanlar, devletimizden sadece kazanılmış hakları olan kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanabilmek istiyor. Eski uzman çavuşlar ve aileleri bir bayrama daha boynu bükük girmek istemiyor, devlet eliyle adaletli bir şekilde atamalarının yapılmasını bekliyor” dedi.

Bulgaristan Seçimleri İçin Türkiye'deki Çifte Vatandaşlar Sandık Başında Bulgaristan Seçimleri İçin Türkiye'deki Çifte Vatandaşlar Sandık Başında

Gündeşli, uzman çavuşların zor şartlar altında, Doğu’da, Güneydoğu’da, Suriye’de ve Kuzey Irak’ta canı pahasına görev yaptığını vurguladı. Uzman çavuşların, kendi düğünlerine gidemediğini, çocuklarının doğumunu ve mezuniyetini göremediğini, ailelerinin cenazesine katılamadıklarını vurguladı.

Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış uzman çavuşlar, 2016 yılından önce en az 2 yıl görev yaptıktan sonra memuriyet hakkı kazanmaktaydı. 2016 yılından sonra bu süre 7 yıl olarak değiştirilmiştir. 657 sayılı Devlet Personel Kanunu'nun 54. maddesine göre, en az 1 yıl görev yapan bütün devlet memurları asaleti tasdik edilmiş sayılmaktadır. 2 yıl üstü görev yapmış eski uzman çavuşlar, asaleti tasdik edilmiş memurlar olduğundan, 7 yıl olarak değiştirilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Değişiklik olsun veya olmasın, 2 yılın 7 yıla çıkarılmasının da hiçbir önemi yoktur. Tek sorun kamuda; kurum amirinin inisiyatifine bırakılması ve kanunun yetersiz olmasıdır. Bu durum, binlerce eski uzman çavuşun ellerinde dilekçelerle kapı kapı gezmelerine sebep olmuştur.

Eski uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına uzun süredir meclis çalışmaları gerçekleştiren Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve yönetim kurulu üyeleri, birçok görüşme gerçekleştirdiklerini belirttiler. Görüşmeler neticesinde, bu sorunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu, bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Aylardır mücadele etmelerine rağmen seslerinin duyulmadığını belirten Gündeşli, sayısız kanun teklifi, meclis araştırması, soru önergesi ve meclis kürsüsünden konuşmalar yapılmasına rağmen hiçbir şekilde adım atılmadığını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşları, atanma taleplerine; personel alımı yapmadıklarını, boş kadrolarının olmadığını, uzman çavuş almadıklarını söyleyerek olumsuz yanıt vermektedir. Binlerce profesyonel eski uzman çavuş, yıllarca askerlik mesleği yaptığından dolayı sivil hayatta işsiz kalmış ve kaderine terk edilmiştir. Aynı kanuna tabi referansı olan farklı biri için hiçbir mazeret olmadan ataması gerçekleştirilmektedir. Kanun, referansla çalışır hale gelmiştir.

Eski uzman çavuşlar, yıllarca zor şartlar altında vatanımızı korumak için “aile” terimini bile tam anlamıyla yaşayamadılar. Bayram, bizler için sevinç değil; boğazda düğüm, gözde yaş, içimizde burukluktur. Evlerinden, yurtlarından ayrı, kefeni cebinde görevi hala yüreğinde olan bu yiğitler, atama müjdesi bekliyor.

Bu zamana kadar askerine sahip çıkan devletimizden beklentimiz, şartsız ve referanssız adaletli bir şekilde genel atama yapılmasıdır."

Kaynak: Haber Merkezi