İnegöl İdmanyurdu Spor Kulübü’nün Kuruluşu; 10 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi’nde “İnegöl İdmanyurdu 340 senesinde teşekkül etmiştir. Ön bir senedir çok müşkül vaziyetler içinde çalıştıktan sonra bugün en muntazam çalışma yoluna girmiştir” şeklinde yer alır.

CHP Parti Müfettişliği ve Raporlarla Bursa Teşkilatı (1936-1945) adlı kitapta İdmanyurdu’nun kuruluşu 1 Mart 1340 olarak görülüyor.

Turgut Can Mamaş’ın 1942 yılında hazırladığı İnegöl Kitabı sayfa 57’de “1925 senesinde teşekkül etmiştir, Bugün 17 yıllık bir tarihi vardır” şeklinde geçer.

3.05.1952 tarihli Bursa’da yayın yapan “Spor Gazetesi” adlı gazetedeki bir röportajda İdmanyurdu Spor Kulübü yöneticileri Cemal Peşteli ve Muhsin Kavasoğlu “1923’te kurulduk” diyerek röportaja başlıyorlar.

Rüknettin Akbulut’un 1957 yılı basımı “Her Şeyi İle Bursa” sayfa 212 de “1923 yılında kurulmuş olan İnegöl İdmanyurdu Gençlik Kulübü” şeklinde geçmektedir.

21 Ağustos 1958 tarihli Şirin İnegöl Gazetesinde İnegöl İdmanyurdu Kulübü tarafından hazırlanan “İnegöl İdmanyurdu 35 Yılda 35 Hususiyet” adlı yazı dizisinin 1. Maddesi “İnegöl İdmanyurdu 1923 yılında kurulmuş olup” yazmaktadır.

İnegöl Kent Müzesi Arşivinde yer alan “İnegöl İdmanyurdu Kulübü Yurt Nizamnamesi” adlı belgenin V. Birkan tarafından hazırlanmış kapağında kuruluş tarihi büyük rakamlarla “1923” olarak gösterilmiş, aynı Nizamname Madde 1’de “1 Mart 340 tarihinde İnegöl’de bir İdman yurdu teşekkül etmiştir” yazmaktadır. Bu tarihin karşılığı ise “1 Mart 1924”tür

İnegöllü İdmanyurdu’luların kabul ettikleri kuruluş tarihi “1923” tür. Bunu böyle kabul etmelerinin en önemli gerekçesi ise tabii ki yeni kurulan “Cumhuriyetle Yaşıt Olmak” tır.

TURHAN ŞAHİN