Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İnegöl’de O Mahalleye 50 Araçlık Otopark İnegöl’de O Mahalleye 50 Araçlık Otopark

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yol göstericisi, ülkemiz gelişiminin temelini atan öğretmenlerimizin günlerini kutladığımız 24 Kasım günündeyiz. Amaç onları yılda bir kez kutlanan öğretmenler günü ile hatırlamak-değer vermek değil; mesleki tüm uygulamalarla onlara bütün yaşamları boyunca maddi ve manevi olarak değerliliklerini hissetiren bir sistem sunmakla olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır'. Yeni nesiller öğretmenlerin verdiği bilinç ve yol ışığında; tüm ülkenin geleceği olacaktır. Bir anlamda öğretmenlerimiz geleceğimizi şekillendiren ve yönlendiren mimarlardır.

Dolayısı ile ülkemize verdiğimiz değer eğitime ve öğretmelere verdiğimiz değerle doğru orantılıdır. Aynı bakış açısıyla ülkenin gelişmişliği-geri kalmışlığı ülkenin eğitime verdiği değerle de doğru orantılıdır. Amacı ülkesinin ve halkının refah düzeyinin gelişimi üzerine kurulu bir anlayışıyla yönetilen ülkeler her alanda daha gelişirler. Bu anlayışla yönetilen ülkeler eğitim kurumlarına ve eğitimcilerine büyük önem verirler; eğitim kurumlarına büyük bütçeler ayırırlar. İşte gelişmiş ülke ve gelişmemiş ülkeler arasında ki fark budur.

Ülkemizde de ne yazık ki genel olarak öğretmenlerimize, eğitim kurumlarımıza gereken önem verilmemektedir. Öğretmenlerimiz bir çok sorunlarıyla birlikte fedakarca mesleklerini sürdürmek zorunda bırakılmaktadırlar. Öğretmenlerimizin ek iş yapmadan geçinebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve insan onuruna yakışır bir ücret alabilecekleri bir ortamın sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında bir ücret almamalıdır.

Ülkemizde çeşitli branşlarda öğretmen açığı bulunmasına ve birçok öğretmenimizin kadro beklemesine rağmen hükümetçe gerekli adımlar atılmamaktadır. Diğer taraftan öğretmenler ücretli veya sözleşmeli olarak düşük bir ücretle çalışmaya mahkum edildiği bir gerçektir. Bu şekil uygulamalar eğitimde başarıyı değil, tam tersine eğitimcinin başarısız olmasında bir etken olarakta gösterilebilir.

Ayrıca devlet okullarının hükümet tarafından işlevsiz hale getirildiği ve insanları özel okullara yönlendirildiği gözlemlenmektedir. Devlet okuluna gidemeyen öğrenciler açısından eğitim sistemindeki adaletsizlikleri derinleştirmekte ve fırsat eşitliği ilkesinin göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Devlet okulları, öğrencilere nitelikli eğitim sunmak için geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir.

Ülkemizin çağdaş bir eğitim sistemi ve başarılı bir geleceği için; öğretmenlerimize daha iyi çalışma koşulları, adil bir ücret politikası, fırsat eşitliği sağlayacak bir sistemin oluşturulması şarttır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: 'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.' Eğitim ve eğitimcisine önem veren bu alanda gerekli adımları atan bir ülke olmamız ümidi ile başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarak, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Saygılarımla."

Editör: Umut Gökdaş